10 Aralık 2014

Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tarafından Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.11.2011 tarih ve 28115 sayılı resmi gazete yayınlandı.

17 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28115

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN

ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

“j) Yurtdışındaki alıcılara,”

“n) Eczacı bir mesul müdür istihdam etmek şartıyla ilaç ihraç etme yetkisi olanlara,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.