9 Ocak 2015

‘Ebeler ve Hemşireler Günü”

ile admin

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Ebeler ve hemşireler hekimin eli kolu olmuş, zaman zaman beyni olmuş, yüreği olmuş bu anlamda hem insanlığa, hem de ülkemize, insanlara çok önemli hizmetler sunmuştur” dedi.

Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından “Ebeler ve Hemşireler Günü” dolayısıyla  düzenlenen toplantıda, insanlık tarihi sürecince sağlık ve tedavinin hep gündemde olduğunu, bunun da ilk ayağında  hekimlerin daha sonrasında  hemşire ve ebelerin yer aldığını söyledi.

Özellikle son 10-12 yılda sağlık hizmeti memnuniyetinin artması ve daha iyi noktaya gelmesinde ebe ve hemşirelerin önemli bir rol oynadığına işaret eden Müezzinoğlu, ebe ve hemşirelerin hakkının bedelinin ödeneceğine bir hekim olarak inanmadığını ifade etti. Bakan Müezzinoğlu, “Bir hekim, sağlık hizmeti sunucusunun, bir ebenin, hemşirenin hakkının matematiksel bir bedeli olduğuna hiç inanmadım, hiç inanmıyorum” diye konuştu.

Ebe ve hemşirelerin ülke insanının gündeminde hak ettiği yeri edindiğini belirten Müezzinoğlu, “Ebeler ve hemşireler hekimin eli kolu olmuş, zaman zaman beyni olmuş, yüreği olmuş bu anlamda hem insanlığa hem de ülkemize insanlara çok önemli hizmetler sunmuştur” değerlendirmesini yaptı. 

-“Koşullarının daha iyi olmasını arzu ediyoruz”-

Ebe ve hemşirelerin sorunlarına da değinen Müezzinoğlu bu mesleklerin mensuplarının koşullarının daha iyi olmasını arzu ettiklerini bunun daha iyi olması için de emek sarf ettiklerini dile getirdi. 

Türkiye’nin kriz döneminde iş bulamazken bugün aranır hale gelen hemşire ve ebelerin artık özel sektörden ayrılıp  devlette hizmet yapmaya geldiğini anlatan  Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin çok farklı bir vizyona sizlerle birlikte gireceğini ve sadece 77 milyon ülke insanına sağlık hizmeti sunan bir ülke olmayı kabul edebilecek bir noktada değil, 1 milyar nüfusa yakın coğrafyaya sağlık turizminde sağlık hizmeti sunabilecek standartları olan, bunu yakalamış bir Türkiye olacağını ifade etmek isterim. Türkiye, bu anlamda önümüzdeki 3 yılda şehir hastaneleriyle çok daha bölgesel sağlık turizm merkezleri haline kamu olarak da özel sektör olarak da geleceğiz.”

Amaçlarının sektörün çalışanlarının birbirine sahip çıkarak ve destek vererek sağlık alanında sunulan hizmetin kalitesini ve standardını yükseltmek, ülkeyi bölgenin ve dünyanın sağlıktaki merkezi haline getirmek olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, bunun için eğitimde yeni sertifikasyon projelerini oluşturmak, yeni gelişmeleri birlikte planlayarak şekillendirmek gerektiğini kaydetti.

-“3 Mayıs bütün sağlık mensuplarının günü olsun önerisi”-

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar da bir bütün olarak ele alındığında sağlıkta bütün meslek gruplarını, sağlık hizmetlerinin en iyi, kaliteli, en uygun ve ulaşabilir koşullarda verilmesi anlamında ayrı ayrı önemi olduğunu söyledi.

Özlük ve sosyal hakların konusunda sağlık çalışanların bazı sorunları olduğunu, gerek dernek gerekse sendika temsilcilerinin bunları zaman zaman kendilerine ilettiğini aktaran Ünüvar, kendilerinin de bu sorunların çözülmesi noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Sorunların arasında  elde olmayan bazı unsurların yer aldığını ifade eden Ünüvar, bunların başında da sağlık çalışanlarına şiddetin geldiğini, sağlık çalışanlarının hiçbir şekilde hak etmedikleri bu unsuru önlemek adına da gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Sağlıkta farklı meslek gruplarının ayrı ayrı günleri olduğunu anımsatan Ünüvar, “Ayrı ayrı bu  günler kutlansın, sorunlar dile getirilsin ama bir ortak gün belirleyip, bütün sağlık mensuplarını bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunun için en uygun zaman 3 Mayıs 1920 Sağlık Bakanlığının kuruluş günüdür. 3 Mayıs’ta  hem Sağlık Bakanlığının kuruluşunun kutlanmasını hem de sağlık mensuplarının bir araya gelip  sorunları değil sevinci paylaştığı, bütün meslek mensuplarının ortak bir sağlık bayramı olmasını öneriyorum” şeklinde konuştu.

Ebe ve Hemşireler Derneği Başkanı Kadriye Gülseren de iki meslek grubunun sorunlarına değinerek 24 saat verimli, kaliteli hizmet veren ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ebe ve hemşirelerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

Yoğun ve ağır iş yükü nedeniyle eğitim ve araştırma hastanelerinde hemşireleri tutamaz hale geldiklerini, hizmet hastanelerinin tercih edilir hale geldiğini bildiren Gülseren, nöbet tutan hemşirelerin nöbet tutmayanlara göre ciddi ayrıcalıklarının olması, 24 saat çalışıldığı dikkate alındığında, hemşirelere hizmet tazminatının çok görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Müezzinoğlu, 81 ilden gelen ebe ve hemşirelere plaket verdi. – Ankara