10 Aralık 2014

E-ihale Mevzuat ve Uygulamalarına ilişkin Eğitim

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından EKAP ve E-ihale Mevzuat ve Uygulamalarına ilişkin 19 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da eğitim gerçekleştirilecektir.
 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı   : B.10.0.SGB.0.84.00.03/949/3788                                                        13 Nisan 2011

Konu : EKAP ile E-İhale Mevzuat ve

             Uygulamaları Eğitimi

 

………….. VALİLİĞİNE

 (İl Sağlık Müdürlüğü)

 

Bakanlığımızca yayımlanan 2009/45,  2009/71 ve 2011/27 sıra nolu genelgeler ile döner sermayeli kurumlarımızın kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla satın alma işlemleri ve stok yönetimi kapsamında bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Anılan düzenlemeler kapsamında illerde çerçeve anlaşma ihalelerini ve toplu alımları yapmak üzere “Merkezi Satın Alma Birimleri”nin kurulması talimatlandırılmış ve işlerlik kazandırılmıştır.

Kamu İhale Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Elektronik Kamu Alımları Platformu geliştirilerek uygulayıcıların kullanımına sunulmuş, en son olarak da Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hazırlanarak 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.    

Gelinen bu süreçte; Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların il düzeyinde toplu alımlarını yürüten Merkezi Satınalma Birimlerinde görevli personeline yönelik Eğiticilerin Eğitimi niteliğinde EKAP ile E-İhale mevzuat ve uygulamalarını içeren 1 (bir) günlük bir eğitim verilmesi planlanmıştır. Sözkonusu eğitim “Eğiticilerin Eğitimi”ne yönelik bir program içerdiğinden, bu eğitimi alacak kişilerin; eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek eğitim programı dahilinde Mayıs ayı sonuna kadar, görev yaptıkları illerde bulunan Satınalma Birimlerinde görevli personele yönelik eğitim verecekleri de dikkate alınarak, eğitim verme yetkinliğine sahip, konusunda uzman ve tecrübeli personel arasından seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca gelecekte bahsedilen eğitim konusu ve içeriğine dair uygulamaya ilişkin konularda ihtiyaç duyulan bilgilerin ve eğitimin, benzer konuda eğitim veren özel kuruluş ve firmalardan önce bu eğitimi almış personelden sağlanması konusunda gerekli hassasiyetinde gösterilmesi de önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

  1. Eğitim 19 Nisan 2011 Salı günü, 09:30-17:00 saatleri arasında Ankara ilinde Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda (Bilkent Yolu No:3 Bilkent) gerçekleştirilecektir.
  2. Eğitime 05.04.2011 tarih ve 3431 sayılı 2011/27 No’lu Genelgemizde yer alan Merkezi Satınalma Birimlerinin sayısına ilişkin yeni düzenleme dahilinde yukarıda belirtilen özelliklere sahip;
    1. İstanbul (10), Ankara(5), İzmir(3), Adana(2), Bursa(2) illerinde kurulu Merkezi Satınalma Birimlerinin her birinden 1 (bir) personel görevlendirilecektir.
    2. Yukarıda isimleri belirtilmeyen diğer illerden ise Merkezi Satınalma Birimlerinden 2 (iki) personel görevlendirilecektir.
    3. Ağız ve Dişi Sağlığı Merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADSM’lerde kurulan merkezi satın alma birimlerinden görevlendirme yapılmayacaktır.
  3. Görevlendirilecek personelin yevmiye, konaklama ve ulaşım giderlerinin kadrolarının bulunduğu kurumun döner sermaye kaynaklarından karşılanacaktır.
  4. Eğitimin yapılacağı salonun kapasitesi sınırlı olduğu için ilave katılım talebinde bulunulmayacaktır.

Eğitime katılacak personelin anılan tarih ve zamanda eğitim salonunda hazır bulunmalarının sağlanması hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                        Hakan AKSU

                                                                                                                        Bakan a.

                                                                                                                Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:                                                    

Gereği:                                                                    

81 İl Valiliğine                   

                                                        

Yazı İçin Tıklayınız “EKAP ile E-İhale Mevzuat ve Uygulamaları Eğitimi”