10 Aralık 2014

E-Arşiv Projesine katılmayan firmaların dikkatine duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından E-Arşiv Projesine katılmayan firmaların dikkatine duyuru yayımlanmıştır;

“Bilindiği gibi, Genel Müdürlüğümüzce e-ruhsat başvurularının en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Bunun nedenle tüm İlaç ruhsat dosyalarının taratılarak, İEGM07 IT sistemine entegrasyonunu sağlamak amacıyla başlatılan e-arşiv projesi devam etmektedir.

Daha önceki duyurularımızda da belirtildiği üzere 01.01.2012 tarihine kadar tüm ilaç ruhsat dosyalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar tüm ilaç firmalarından e-arşiv projesine katılmaları konusunda acele edilmesi , gerek Genel Müdürlüğümüzde tarama yapacak olan firmalarının bu tarihe kadar yetiştirmeleri gerekse sistem tarafından yapılacak düzenlemeler açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu konuda gerekli hassasiyetin tüm firmalarca gösterilmesi ülkemizde e-ruhsat sürecinin kısaltılması konusunda yapılan çalışmalara hız verecektir.”

e- arşiv irtibat bilgileri:
Uzm. Birsen AYTAÇ
0312 218 3190
[email protected]