22 Ocak 2016

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-31.12.2015

ile admin

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1 – Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibari ile onbeş gündür (31.12.2015-14.01.2016) Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır.

2 – Yardımcı doçent adayları yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.

3 – Adayların atanabilmeleri için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına/anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

4 – Adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri öğrenim belgelerini, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, aday etkinlik puan listelerini, yabancı dil sınav belgesini (yardımcı doçent adayları için) kapsayan dosyalarını (yardımcı doçent ve doçent adayları dört takım, profesör adayları altı takım) 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

5 – Yardımcı Doçent adaylarının öğrenim belgelerini noterlere ya da aslını getirmek kaydıyla başvurdukları birimlerin amirlerine, profesör ve doçent adaylarının ise Personel Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd Doç

4

1

Alanında doktora yapmış olmak ve ana dili edinimi konusunda çalışmış olmak

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd Doç

4

1

İngilizce öğretimi ve hazırlık sınıfları konusunda çalışmış olmak

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd Doç

3

1

Korozyon kavramalarının çevre bilinci üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Çocuk romanları konusunda çalışmış olmak

Eski Türk Edebiyatı

Yrd Doç

5

1

17.yy.Klasik Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

Tarih

Yakın Çağ Tarihi

Yrd Doç

5

1

Yakınçağda Karadeniz Bölgesinde kentleşme ve sağlık alanında çalışmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

 

Doçent

1

1

İktisadi gelişme ve uluslararası iktisat alanında çalışmış olmak

İşletme

 

Yrd Doç

2

1

Tüketici davranışları konusunda çalışmış olmak

Sağlık Yönetimi

 

Yrd Doç

4

1

Yönetişim ve rekreasyon konusunda çalışmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yrd Doç

3

1

Cahiliye dönemi arap dili ve belagatının hadisleri anlamaya etkisi konusunda çalışmış olmak

İslam Tarihi ve Sanatları

Siyeri Nebi ve İslam Tarihi

Yrd Doç

3

1

Alanında doktora yapmış olmak

Felsefe ve Din Bilimleri

 

Yrd Doç

5

1

İslam ahlak ve siyaset düşüncesi alanında çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyomedikal Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Sonlu elemanlar yöntemiyle biyomekanik alanında çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

 

Yrd Doç

5

1

Tedarik zincirinde e-öğrenme sistemlerinin performans ölçümleri konusunda çalışmış olmak

Çevre Mühendisliği

 

Yrd Doç

4

1

Biyoremediyasyon ve Fitoremediyasyon alanında çalışmış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

 

Yrd Doç

3

1

Herpetoloji ve Ornitoloji konularında lisansüstü tez çalışmaları yapmış olmak

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı

 

Yrd Doç

3

1

Grafik Tasarım alanında sanatta yeterlik yapmış olmak ve illüstrasyon konusunda çalışmış olmak

Temel Sanat Bilimleri

 

Yrd Doç

3

1

Resim alanında sanatta yeterlik yapmış olmak ve holografi konusunda çalışmış olmak

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Polimer Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Polimerik-Schiff bazları üzerine biyokataliz çalışmalar yapmış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Yrd Doç

1

1

Güç sistemlerinin planlanması ve optimizasyon konusunda çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Hyaluronik asidin diz içindeki yapılara etkileri konusunda çalışmış olmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Çocuklarda rejyonel anestezi uygulamaları konusunda çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Blimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd Doç

3

1

Mitral kapak onarımlarında rezeksiyon tekniği üzerine çalışmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd Doç

3

1

İVF sikluslarında long luteal agonist tedavisi konusunda çalışmış olmak

Temel Tıp Blimleri

Tıbbi Biyokimya

Yrd Doç

3

1

Kök hücre üzerine çalışmış olmak ve veteriner hekim olmak

Dahili Tıp Blimleri

Nükleer Tıp

Yrd Doç

4

1

Myokard perfüzyon sintigrafisi ile ilgili çalışmış olmak

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. veHas.

Yrd Doç

4

1

Ergenlerde depresyon, intihar davranışı, kimlik bocalaması ve duygusal özerklik konusunda çalışmış olmak

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

 

Yrd Doç

3

1

Alanında doktora yapmış, sert kabuklu ve sub tropik meyvelerin ıslahları ve adaptasyonları konusunda çalışmış olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği

 

Yrd.Doç

5

1

Düzce ili sportif rekreasyon alanı ile ilgili çalışmış olmak

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

 

Yrd.Doç

4

1

Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak

Hemşirelik

 

Yrd.Doç

5

1

Doktorasını Hemşirelikte Yönetim alanında yapmış olmak

11782/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png