9 Ocak 2015

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Devri

ile admin

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık-Sen) üyeleri, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısı altında birleştirilmesi kararını protesto için hastanenin acil servisi önünde toplandı. 

Tarihi hastanenin birleştirilerek kapatılması kararına karşı “imza çadırı” kuran sendika üyeleri, çadırın üzerine “Tüberküloz hastaları mağdur olmasın”, “Hastane AVM mi oluyor”, “Vatandaş hastanen kapanıyor haberin var mı” yazılı dövizler astı. 

Her iki sendikanın basın açıklaması yaptığı eyleme, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök ile CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da destek verdi. 

Sürenkök, eylemde yaptığı konuşmada, TTB olarak, Sağlık Bakanlığının almış olduğu söz konusu kararı hukuksal ve verimlilik boyutu açısından araştırdıklarını belirtti.

Bir birleşme kararı verilirken, konunun bilimsel açıdan, halk sağlığı açısından ve çalışanlar açısından ele alınması gerektiğini ifade eden Sürenkök, şunları söyledi: 

“Bir birleşme kararı verilirken, önce halk sağlığı açısından bir fayda var mı ona bakılır. Burası göğüs hastalıkları ve tüberküloz hastanesi. Türkiye’de yalnızca üç tane kaldı. İkinci Dünya Savaşından sonra artan tüberküloz, Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle yeniden hortladı. Türkiye’de artık kızamık hastalıkları görülmeye, tüberküloz hastalığı artmaya başladı.

Bakanlığın özellikle tüberkülozun artamasıyla ilgili koruyucu tedbirler almak yerine, bu hastaneyi gözden çıkarmasını, bilimsel açıdan, halk sağlığı açısından anlamak mümkün değil. Bu birleşmede ayrıca çalışanların ve hastaların yayarına da en ufak bir yarar yoktur.”

Sürenkök, iki hastanenin birleştirilmesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine fiziki mekan sağlama düşüncesinin de gerçekçi olmadığını savunarak, bu hastanenin fiziki mekan ihtiyacının, hemen yanında 6 ay önce boşaltılan askeri tesisten yararlanılarak giderilmesinin yararlı olacağını iddia etti. 

-“Hizmet vermeyi durdurabiliriz” 

SES İzmir Şubesi Başkanı Rukiye Çakır ise kararı halka anlatmak üzere öncelikle hastanede bilgilendirme çalışması yapacaklarını, sonrasında iki sendika olarak alacakları kararla hizmet üretiminden gelen güçlerini de kullanabileceklerini bildirdi.

Türk Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı da birleşme kararının “ben yaptım oldu” mantığının bir ürünü olarak alındığını öne sürdü.