22 Ocak 2016

Domuz gribinden kaç kişi öldü?

ile admin

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2002 yılında 244 bin 481 sağlık çalışanı ile hizmet verilirken 2015 yılında 393 bin 315 sağlık çalışanı ile hizmet verildiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, sözlerine, yeni yılın dünyaya daha çok insanlık vicdanının hakim olmasına vesile olmasını temenni ederek başladı.

28 Şubat sürecinde görevlerinden ilişiği kesilen kamu görevlileriyle ilgili yapılan düzenlemeleri anlatan Müezzinoğlu, bu dönemin ardından iki disiplin affı kanunu çıkarıldığını söyledi. Müezzinoğlu, aynı dönemde devlet memurluğundan çıkarılanlar için ise yeniden kamuya dönme hakkının getirildiğini kaydetti.

Müezzinoğlu, 2002 yılı itibarıyla kişi başı sağlık harcamasının 284 lira olduğunu, bu miktarın 2014 yılında bin 232 liraya yükseldiğini belirtti. 2002’de 45 bin 457 olan uzman hekim sayısının, 2015’te 78 bin 285’e yükseldiğini anlatan Müezzinoğlu, pratisyen hekim sayısının ise 2002 yılında 30 bin 900, 2015 yılında 40 bin 119 olduğunu ifade etti.

Asistan hekim sayısının aynı dönemde 15 bin 592’den 21 bin 687’ye yükseldiğini kaydeden Müzezinoğlu, toplam hekim sayısının 2002 yılında 91 bin 949, 2015 yılında 140 bin 91 olduğunu söyledi.

Müezzinoğlu, 2002 yılında 244 bin 481 sağlık çalışanı ile hizmet verilirken 2015 yılında ise 393 bin 315 sağlık çalışan ile hizmet verildiğini belirtti.

2002 yılında 618 olan ambulans sayısının 2015 yılında 4 bin 229’a yükseldiğinin altını çizen Müezzinoğlu, 2002 yılında bin 156 olan hastane sayısının ise 2015 yılında bin 548’e ulaştığını kaydetti.

Müezzinoğlu, kanserle mücadele politikalarının temelini, kanser yapan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik mücadelenin oluşturduğunu belirterek, bu amaçla birincil korunmayla önlenebilen pek çok kanserin etkeni olan tütüne karşı önemli bir mücadele programını yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık hizmetlerinden memnuniyetin 2003 yılında yüzde 39,5 iken, 2014 yılında yüzde 71,2’ye yükseldiğini belirterek, son yıllarda artan beklentiler nedeniyle memnuniyet oranında küçük de olsa düşüş gözlendiğini, bunun gerekçelerinin incelendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini yanıtlarken, Türkiye’de yaşam süresinin yükseldiğini belirtti.

2002-2014 yılları arasında doğumda beklenen yaşam süresinin ortalama 4,5 yıl arttığını ifade eden Müezzinoğlu, “Bizim gibi yüksek artış sağlayan dünyada sadece 4 ülke vardır; Güney Kore, Estonya, Maldivler ve Lübnan. Erkeklerde 2002 yılında 70,5 yaş dilimi 74,8’e, kadınlarda 74,7 olan oran 79,3’e çıkmıştır. Ortalamada ise 2002’de 72,5 olan ortalama süre, 77’ye yükselmiştir” dedi. Müezzinoğlu, bu dönem aralığında bebek ölüm hızının binde 31,5’ten 10,3’e, 28 hafta üzeri bebekler için 7,6’ya, anne ölüm oranı ise yüz binde 45’ten 15,2’ye düştüğünü ifade etti.

AK Parti hükümetlerinin kararlılığı, sağlık çalışanlarının fedakar gayretleriyle elde edilen başarının altında eş zamanlı yürütülen çok sayıda program yattığını ifade eden Müezzinoğlu, bunlar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen şehir hastanelerinin yapım sürecinin başladığını ifade eden Müezzinoğlu, bin 250 yataklı Mersin Entegre Sağlık Kampusü Projesi ve 475 yataklı Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesinin inşaatının sürdüğünü anlattı. İlk olarak Mersin kampusü projesini 2016 yılı temmuz ayı, Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesini 2016 yılı sonu, 3 bin 660 yataklı Ankara Bilkent Entegre Sağlık kampusünü de yıl sonu ya da 2017 başında hizmete sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Müezzinoğlu, kamu-özel işbirliğiyle 18 projenin sözleşmesinin tamamlandığını ve yapım aşamasına geçildiğini, 5 projenin ise ihale sürecinin devam ettiğini belirtti.

-“AB ortalaması yüzde 63, Türkiye memnuniyeti yüzde 71,2’dir”

Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi hakkında da bilgi veren Müezzinoğlu, 2003 yılında memnuniyetin yüzde 39,5 iken 2014 yılında yüzde 71,2’ye yükseldiğini kaydetti. Müezzinoğlu, “Son yıllarda artan beklentiler nedeniyle memnuniyet oranında küçük de olsa bir düşüş gözlenmekte, bu düşüşün gerekçeleri tarafımızdan incelenmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. AB ortalaması olarak memnuniyet yüzde 63 iken, Türkiye’nin memnuniyeti yüzde 71,2’dir” dedi.

Yurt dışından Türkiye’ye gelen hasta sayısının her geçen yıl katlanarak arttığına işaret eden Müezzinoğlu, bu hasta grubunun beklenti ve algısının yönetilmesi sektör içinde koordinasyonun sağlanması adına çıkarılan genelgeyle “Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu”nun kurulduğunu, bununla birlikte çalışma gruplarının belirlendiğini ve sağlık turizminin bir sektör olarak yeniden yapılandırılmaya başladığını söyledi.

Eğitimli sağlık turizmi personeli temini doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin yapılandırılmasına başlandığını belirten Müezzinoğlu, 2016 yılı içinde 500 kamu personelinin sağlık turizmi sertifikasyonu programının tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Uluslararası hasta sayısında genel toplamında yüzde 21’lik artış gerçekleştiğine dikkati çeken Müezzinoğlu, “2014 yılı verilerine göre Türkiye’deki mevcut hastanelerin 952 tanesi uluslararası hastalara hizmet vermektedir. 335 devlet, 502 özel, 64 eğitim ve araştırma, 31 üniversite hastanesi yabancı uyruklu hasta tedavisi etmiştir ve etmeye devam ediyorlar. En çok hasta özel hastanelerce tedavi edilmiş olsa da hastane başına düşen hasta sayısı açısından en önde gelen hastane grubu, eğitim ve araştırma hastaneleridir. 2014 yılında hastane başına düşen uluslararası hasta sayısı yaklaşık 521 iken, 2013’te 385 kişi olarak hesaplandı. 2012 yılı için ise 291 idi” diye konuştu.

Müezzinoğlu, 2015 yılı aralık ayı itibarıyla ülke genelinde 21 bin 072 aile hekimliği birimiyle sağlık hizmeti verildiğine işaret ederek, aile hekimi başına 3 bin 590 vatandaş düştüğünü söyledi.

-“Trabzon’da kanser vakaları Türkiye ortalamasının üzerinde değil”

Kanser verilerine, geriye dönük olarak 2002 yılına kadar erişebildiklerini belirten Müezzinoğlu, ancak o yıllara ait kanser kayıtlarının da oldukça yetersiz durumda olduğunu ifade etti. Herhangi bir hastalığı değerlendirirken vaka sayılarından çok, görülme sıklığı değerlerine baktıklarını belirten Müezzinoğlu, bunun ülke ve bölgelerarası karşılaştırma imkanı vermesi açısından değerli olduğunu vurguladı.

Çernobil felaketinin ardından Doğu Karadeniz bölgesinde kanser vakalarının arttığı yolunda kanaat oluştuğunu dile getiren Müezzinoğlu, Trabzon’un kanser kayıtları açısından Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütünün akredite ettiği dört kayıt merkezinden biri olduğunu kaydetti. Müezzinoğlu, “Trabzon’da kanser kayıtlarımız dünya standartlarındadır. Son 20 yılda Trabzon’dan Bakanlığımıza bildirilen toplam kanser görülme sıklığı yüz binde 128,1 iken, Türkiye genelinde görülme sıklığı ise 128,8 oldu. Yani Trabzon’dan gelen rakam yüz binde 128,1, Türkiye’de görülme sıklığı ise 128,8 olarak hesaplanmıştır. Bu rakamlardan Trabzon’da son 20 yılda kanser vakalarının Türkiye ortalamasının üzerinde bir sıklık göstermediğini söyleyebiliriz” dedi.

Memur emekli aylıklarının, Emekli Sandığı Kanununda belirtilen hükme göre belirlendiğini hatırlatan Müezzinoğlu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle tabip ve diş tabipleri ile Tıpta Uzmanlık Mevzuatına göre uzman olanların işveren payı dahil sigorta primlerini kendileri ödemek kaydıyla 1 Temmuz 2010 ‘dan itibaren döner sermaye gelirlerinden kesilen primlere paralel olarak, emeklilik maaşlarında artış yapıldığını söyledi.

-“Meslektaşlarımızın şüphesi olmasın”

Müezzinoğlu, “Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerin emekli aylıklarının artırılması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi hükümetimizin genel politikaları arasında yer almaktadır. Bu konuda önümüzdeki süreçte gerekli iyileştirmelerin yapılabileceği konusunda gayretimizin olacağından meslektaşlarımızın şüphesi olmasın. Ayrıca yıpranma zammının, hükümetimiz tarafından yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmenin ve verdiğimiz sözün tutulabileceği bir sözü de inşallah TBMM’de birlikte başarmayı arzu ettiğimi ifade etmek isterim” diye konuştu.

Bakanlık olarak uzun süreden beri üzerinde durulan konulardan birinin çalışanların döner sermaye gelirlerinin emekli aylıklarına yansıtılması olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, bunun ancak yasal değişiklikle yapılabileceğine işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının da olumlu görüşünün alınması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, “Bakanlık olarak önümüzdeki süreçte çalışanlarımızın döner sermaye ek ödemelerinin emekliliklerine yansıtılması, mümkün olması halinde bu gelirlerden gelir vergisi kesilmemesine dönük olarak gerekli çalışmaların başlatılması planlanmaktadır. Bakanlığımızda diğer sağlık lisansiyerlerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasına dönük yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır” dedi.

-“Vatandaşlarımızın içi rahat olabilir”

Türkiye’de ambalajlı sular ve içme sularına ilişkin mevzuatın AB ile uyumlaştırıldığına dikkati çeken Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

” AB’deki uygulamalar bizde de aynen uygulanmaktadır. Ambalajlı sular ve içme sularında kaynağın kullanımına izin vermeden önce radyoaktivite parametreleri de dahil olmak üzere 56 parametre yönünden analizleri yapılıyor, uygun olması halinde üretim ve tüketimine izin veriyoruz. Yılda en az bir kez kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve radyoaktivite parametrelerini denetliyoruz. Bunun dışında da yılda en az 2 kez de kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olmak üzere 14 parametrenin yer aldığı kontrol izlenmesini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olabilir.”

– H1N1 vakaları

Niğde’de domuz gribi şüphesi ile ilgili soruya karşılık Müezzinoğlu, “Bugün itibarıyla H1N1 teşhisiyle kaybettiğimiz vaka sayısı 8. Bunların 6’sı kronik hastalığı olan veya 65 yaş üzeri hastalarımız. Biri hamile anne, birinin ise sağlık sorunu yok. Son 10 gündür viral enfeksiyonda artış var. Kamuoyunun en çok duyarlı olması gereken hijyen, sağlıklı beslenme, istirahat, sulu gıdalar alınması, hastalık riski olan, kronik hastalar ve 65 yaşın üzerindekilerin aşılanması. Aşıları da ücretsiz temin ediyoruz” dedi.

Başkan vekili Ahmet Aydın, sözlü soruların yanıtlanmasının ardından çalışma süresi dolduğu için birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.