22 Ocak 2016

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-30.12.2015

ile admin

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 01.02.2016 tarihine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 01.02.2016 tarihine kadar ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere Duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Karma öğrenme yöntemi ve fizik öğrenme kaygısı üzerine çalışmaları olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Öğrenme tasarım becerileri konularında çalışmaları olmak.

Üstün Zekalılar Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi ve Bilim Etkinlikleri Geliştirme konusunda çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (*)

Yard. Doç.

1

Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak, Kontrol ve Otomasyon alanında yayın yapmış olmak.

Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*)

Yard. Doç.

1

İşletme alanında Doktora yapmış olmak, en az 3 yıl eğitim tecrübesi bulunmak, Hizmet Tedarik Zincirleri alanında yayın yapmış olmak.

Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi (*)

Yard. Doç.

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak, Lojistik Hizmet Sağlayıcılar alanında yayın yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Analitik Kimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Katı faz eksraksiyonu ve dispersif sıvı – sıvı mikroeksraksiyonu ile çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Regresyon çözümlemesi, sıralı küme örneklemesi konularında çalışmaları olmak.

Cebir ve Sayılar Teorisi (*)

Doçent

1

Halka Teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak ve akademik alanda (üniversite veya dengi öğretim kurumlarında) en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.

Genel Biyoloji

Doçent

1

Kemiricilerde (Memeliler) bulunan virüsler hakkında moleküler sistematik çalışmalar yapmış olmak. İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Genel Dilbilimi

Doçent

1

Dilbilim bilim alanında doçentliğini almış olmak. “İşlevsel Dilbilim” konusunda çalışmaları olmak.

Yakınçağ Tarihi

Yard. Doç.

1

Karşılaştırmalı Tarih alanında doktora yapmış, Emek tarihi çalışmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

Fotoğraf

Doçent

1

Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fotoğraf alanında en az 15 yıl eğitmenlik deneyimine sahip olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

Ekonometri

Doçent

1

Ekonometri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çalışmalarını kesit serisi ve zaman serisi modelleri ile ilgili yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

Turizm ve Otel Yönetimi (*)

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Turizm Sosyolojisi ve Etkinlik Yönetimi alanında çalışmaları ve yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Mekanik (Makine)

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sürtünme Karıştırma Kaynağı üzerine sayısal ve deneysel çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeofizik

Profesör

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uygulamalı Jeofizik vetersçözüm konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Yapı Bilgisi

Profesör

1

Teknoloji (Mimarlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak ve Çağdaş Strüktür Sistemleri, Deprem ve Yeni Yapı Malzemeleri konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

Halk Sağlığı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Biyoistatistik alanında deneyime sahip olmak.

Aile Hekimliği

Profesör

1

Aile Hekimliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Cancer Prevention ve Yaşlı Sağlığı alanında deneyimi ve araştırmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Yard. Doç.

1

Omurga pediatrik ortopedi ve biyomekanik konularında deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yard. Doç.

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı, Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olarak en az 2 yıl deneyim, aktif olarak ekokardiyografi yapan ve 3G ekokardiyografi alanında deneyimli olmak.

Çocuk Cerrahisi

Yard. Doç.

1

Tek port laparoskopi, Pektus karinatum, nefrolitotripsi, Retrograd intraüreteral-intrarenal cerrahi konularında çalışmaları ve deneyimi olmak

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Kültürel Miras ve Turizm Programı

Yard. Doç.

1

Mimarlık lisans mezunu ve Mimarlık doktorası olmak. Antik dönem mimarisi üzerine çalışmalara ve yayınlara sahip olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.

 

 

Nörolojik Fizyoterapi- Rehabilitasyon

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışıyor ve bu alanda yayınları olmak.

SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yard. Doç.

1

İşletme doktorası yapmış olmak, kurumsal yönetim, yapımcılığın yönetim muhasebesi yaklaşımıyla irdelenmesi ve kurumsal imajın şirket paydaşları tarafından algılanışı konularında çalışmaları olmak, İngilizce yabancı dil puanı YDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yard. Doç.

1

Gıda Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak, Pestisit kalıntılarının zeytinyağında GC/ ECD Teknikleri ile saptanması, meyve sebzelerde ekstaksiyon ve analiz yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.

İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri

Doçent

1

Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Gelişim biyolojisi ve hücreler arası sinyal iletimi alanlarında yayınları ve çalışmaları olmak.

11799/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png