9 Ocak 2015

Diyabetiklerin ve yakınlarının eğitiminde kullanılacak

ile admin

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’nın Diyabetin Önlenmesi ve Diyabetin ve Komplikasyonlarının Etkin Tedavisi amaçları doğrultusunda hazırlanacak rehber için yarın Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından” düzenlenecek ve iki gün sürecek.

Açıklamaya göre, Türkiye’de hızlı sosyal ve kültürel değişimler, nüfusun yaşlanması, kentleşme oranındaki artış, fiziksel aktivitelerde azalma, sağlıksız yaşam tarzı ve davranış biçimleri gibi nedenlerden ortaya çıkan diyabetli hasta sayısı her geçen gün artıyor. Yaşam tarzındaki hızlı değişim ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların tümünde özellikle tip 2 diyabet sıklığı hızla yükseliyor.

Türkiye için de önemli bir ölüm ve hastalık yükü sebebi olan diyabet hastalığının erken tanı ve tedavisinin sağlanması, ilgili risk faktörleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi, diyabete bağlı diğer sağlık sorunları sıklığının Dünya Sağlık Örgütü hedeflerine indirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ”Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı” uygulamaya konuldu.

Program, diyabet hastalığının önlenmesi ve kontrolüne yönelik risk faktörleri ve korunma, örgütlenme, insan gücü planlaması ve eğitim, rehabilitasyon, tedavi ve evde bakım hizmetleri, sürveyans ve araştırmalar, finansman ve sektörlerarası işbirliği ile geleceğe yönelik uygulama yaklaşımlarını kapsıyor.