9 Ocak 2015

Danıştay’dan İl içi tayinleri için önemli karar

ile admin

Türk Sağlık-Sen’in Düzce İl Sağlık Müdürlüğü il içi tayin duyurusunda müracaat şartları içerisinde yer alan “Bulunduğu yerde tek personel olarak görev yapanların tayin talepleri değerlendirilmeyecektir” hükmünün iptali için Sakarya 2. İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme söz konusu düzenlemeyi iptal etti.

İptalin ardından idare Danıştay’a itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay 5. Dairesi ise verdiği kararda “Bulunduğu yerde tek personel olarak görev yapanların tayin talepleri değerlendirilmeyecektir” hükmünün kurum veya unvan bazında getirilen bir sınırlama olmadığını belirtti.

Kararda bir personelin bulunduğu yerde tek personel olarak görev yapmasının kendi inisiyatifinde olmadığına dikkat çekildi. Tek personel olarak görev yapan sağlık çalışanının tayin müracaatında bulunma ve bu yönde tercih yapma hakkından yoksun bırakılamayacağını kaydederek Sakarya 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararın dayandığı gerekçenin hukuka ve usulü uygun olduğuna hükmederek kararı onadı.

Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci idarelerin keyfiyete göre çalışanların haklarını kısıtlayamayacağını belirtti. Kahveci “Tayin hakkında bile idarelerin memurların tayin hakkı isteyemeyecekleri bir şekilde düzenlemeler yapması kabul edilemez. İl içi tayinlerde özellikle çalışanlara zorluk çıkarılmaktan vazgeçilmelidirler. Danıştay’ın bu onama kararı bu açıdan oldukça mühimdir.” dedi.