22 Ocak 2016

Danıştay’dan “döner sermaye” kararı

ile admin

Danıştay 4. Dairesinin, Sağlık-Sen’in başvurusu üzerine il sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlükleri ile bağlı kuruluşlarında çalışanların aldıkları döner sermayeden, gelir vergisi kesilmesini sağlayan yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurduğu bildirildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, yazılı açıklamasında, sağlık çalışanlarının döner sermayelerinden gelir vergisi alınmasının adaletsizliğine yıllardır dikkat çekmelerine karşın, idarenin bu konuda sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini kaydetti.

Diğer kamu kurumlarında görev yapanların ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmediğini bildiren Memiş, “Sağlık çalışanlarının döner sermayesinden hem gelir vergisi alınıyor, hem de emekliliğe yansıtılmayarak ayrı bir mağduriyete yol açılıyordu” ifadesini kullandı.

Sağlık-Sen olarak döner sermayeden gelir vergisi kesilmesi konusunu yargıya taşıdıklarını ve haklı bulunduklarını bildiren Memiş, Danıştay 4. Dairesinin, başvuru üzerine il sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlükleri ile bağlı kuruluşlarında çalışanların aldıkları döner sermayeden, gelir vergisi kesilmesini sağlayan yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurduğunu açıkladı.

Memiş ayrıca, yönetmeliğin yayımlandığı 2012’den bugüne kadar kesilen gelir vergilerinin de çalışanlara iadesinin yapılması gerektiğini, geri ödemelerin yapılması için de görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Danıştay kararında, 209 Sayılı Kanun ile ek ödemelerin oranı ile usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Sağlık Bakanlığına yönetmelik çıkarma yetkisi verildiği ancak yönetmeliğe dayanağı olan kanun ile verilen yetkinin dışına çıkılarak yapılacak ödemeler üzerinden ayrıca vergi kesintisi yapılması hususunda da karar alındığı belirtilerek, dava konusu hükümlerde hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verildi.

Kararda, vergi kesintisi yapılması ya da yapılmaması yolundaki düzenlemelerin ancak anayasadan sonra en üst norm olan kanun ile konulup kaldırılacağı ya da değiştirileceği belirtilerek, davaya konu yönetmelik gibi ikincil düzenlemelerde verginin kanuniliği ilkesine de aykırılık teşkil edildiği belirtildi.

Dava, il sağlık müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarını kapsıyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Yönetmeliğindeki gelir vergisi kesilmesine dair hükümlerin iptali için Sağlık-Sen tarafından açılan dava ise devam ediyor.