Çocuk ürolojisinde en sık yapılan tedaviler

Çocuk ürolojisinde en sık yapılan tedaviler

27 Ekim 2016 0 Yazar: admin

Çocuk ürolojisi, çocukların doğumdan önce anne karnında gelişen ürojik problemleri ve doğum sonrası bu çocuklarda devam eden problemleri tedavi etmektedir. Çocuk cerrahisi günümüzde popüler bir branş olduğu için, çocukluk dönemindeki çoğu hastalığın tedavisinde etkin rol oynamaktadır. Doğum sonrasında gelişebilen ve tedavisi mümkün olan problemlerden bazıları şunlardır; inmemiş testis, işeme bozuklukları vs.

Çocuklarda sık görülen ürolojik rahatsızlıklar

İnmemiş Testis

İnmemiş testis, bebeğin anne karnında büyürken karın boşluğunda ilk gelişen testisin torbaya inememesidir. Testislerin torbaya inişini etkileyen faktörler; testisi aşağı doğru iten karın içi basıncı, testisin aşağıya inmesini sağlayan kasları çalıştıran sinir ve cinsiyet hormonlarıdır. Bu faktörlerden birisi hata verdiği zaman inmemiş testis olarak sonuçlanır. İnmemiş testislerin en sık görüldüğü bölgeler; kasık, karın içi ve kasık-torba arasındaki bölgedir. Torbaya elle müdahale edildiğinde ele gelmeyen her testis inmemiş testis olarak kabul edilir ve hemen çocuk ürolojisi uzmanına başvurulmalıdır. İnmemiş testis, normal doğan bebeklerde %3.5 ve erken doğan bebeklerde ise %30 oranında görülmektedir. İnmemiş testisler iki önemli problem oluşturabilir. Bunlar, çocuk sahibi olmada güçlük ve kanserleşme riskidir.

İşeme Bozuklukları

Çocukların ortalama işeme eğitimi yaşı 2-3 tür. Çocukları zorlayarak işeme eğitimi vermeye çalışmak sonradan şiddetli işeme bozuklukları ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. En çok görülen işeme bozukluğu ise sık sık ve az miktarda işemektir. Bu durum ani işeme isteğinin gelmesi ve tuvalete gidene kadar idrar kaçırma ile beraber olur. Tedavisinde genellikle işeme zamanlamasının yapılması ve tuvaletin çocuğun kullanabileceği şekilde düzenlenmesi yeterlidir. Diğer bir işeme bozukluğu ise günde sadece bir veya iki kez işemektir. Buna işeme ertelemesi adı verilir. Günümüzde internet ve televizyonu aşırı seyreden çocuklarda bu durum daha çok görülmektedir. Tedavisi ise işeme saatlerinin düzenlenmesidir. Bu konuda başarılı olmak için aile, okul, öğretmen ve çocuğun beraber takım çalışması yapması gerekmektedir. Başka bir işeme bozukluğu ise idrarın kuvvetli ve rahat şekilde yapılamamasıdır. Bu durumda idrar tam boşaltılamaz ve idrar torbasında sürekli idrar kalır. İdrarın kalması idrar yolu enfeksiyonlarına yol açar. Sonuç olarak asıl tedavi işeme esansında popo kaslarının nasıl gevşetilmesinin öğretilmesi ile sağlanacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Prof. Dr. Aydın Yağmurlu’nun sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için: http://www.aydinyagmurlu.com