Cinsel Ahlak

Cinsel Ahlak

17 Ekim 2018 0 Yazar: admin

Bu gün toplumumuz defa ciddî bir sorun ile karşı karşıyadır: Ahlâkî kıymetler, giderek zayıflıyor. Topluma istikamet veren aşağı yukarı bütün sanat dalları, ahlaki kaygılardan giderek uzaklaşmakta, bunu basın ve web takip etmektedir. Geleneksel aile kavramı ve kadınla erkek arasındaki ilişkileri tertip eden külüstür ahlâki ve manevî kıymetler, süratli bir şeklinde yozlaşmaktadır. Modern olmakla övünen, ama modernliğin en hatalı ve kötü taraflarını benimseyip uygulayan gençlerimiz arasında bu dejenerasyon defa henüz hızlanmıştır ve bundan sonra bugünün gençleri büyürken ailesinden öğrendiği ahlâkî değerlere kuşku ile bakmaktadır. Onların söylediği şeklinde hareket etme tarzının kendisi gençlik yakınlarında kabul görmeyen ve dalga geçilen bir geri kafalılık olarak düşünmektedirler.

GÜNÜMÜZDE Cinsel AHLAK

Günümüz toplumunun bundan sonra oldukça az ortak payda da randevu noktası kalmıştır. Gerek cep telefonu, televizyon, web tüketiminin kişileri yalnızlaştırıp, bireyciliğe yöneltmesi ve bunun neticesinde meydana gelen teknoloji bağımlılığı, lüzum külüstür dönemlerde var olan komşuluk, mahallelilik gibi kavramların meydaan getirdiği birlik-beraberlik kültürünün, kesif iş yaşamı arasında tamamı ile kaybolup gitmesiyle fazlası ahlaki kıymet eriyip yok meydana gelmiştir. Özellikle insan ilişkileri tamamı ile materyalist yaklaşım ve menfaat üstüne oturtulmuş vaziyettedir. Bu vaziyet neticesinde bundan sonra kimi kadınlar cinselliği bir rant aracı olarak görmekte, hislerini bir tarafa atıp, erkeği tamamı ile bir çıkar objesi ve parasal menfaat sağlayıcı olarak görmektedirler. Artık bu tür bayan azdırıcı cinsel ahlak tamamı ile yok olmuş ve cinsellik mukaddes olmaktan çıkıp, bayağılaşmıştır. Aynı vaziyet erkekler içerisinde, efor ve para sahibi olanların kimileri kadını mutlak cinsel obje olarak görüp, onları parasal yarar ve rahatlıklarıyla satın alınabilecek birer “mal” gözleri ile bakmaları sonucunu doğurmuştur. Bu ahlaksız arztalep balansı toplum içerisinde gittikçe yaygınlaşmakta ve bundan sonra yadırganmamaktadır. İşin efkâr yönü kimi kız anneleri dahi kızlarına ahlaki terbiye vermek bir tarafa, onlara bu fırsatçı ve çıkarcı yaklaşımlarla erkekleri yalnızca menfaat ve para makinesi olarak görmeleri istikametinde telkinler vermektedirler. Medyada yayınlanın kimi güya “evlilik” programlarında dahi bayan metalaştırılmakta ve adamın mevcut parasal efor ölçüsünde kendine sahip olabileceği vurgulanmaktadır. Bu aşağılık ve kadını ufak düşüren vaziyet dahi toplum doğrulusunda kabul edilmiş ve benimsenmiştir.

CİNSEL AHLAK NASIL OLUŞUR?

Cinsel ahlak, bir toplumda genel ahlaki kıymetler var bulunduğu müddetçe kendine bir yol bulur, bu durumdan mahrum toplumlarda cinsel ahlak ve değerlerden söz etmek olası değildir. Cinsellik kutsallığını kaybedip, bütün hislerden mahrum yalnızca cinsel açlık, doyumsuzluk, hırs, menfaat, rant gibi olgular üstüne kurulursa, o ilişkinin bir genelev veyahut profesyonel kadınla ücret karşılığı ile uygulanan bir ilişkiden hiçbir farkı kalmaz. Maddiyat kadınlar için yaşamı kolaylaştırıcı ve sakinleştirici bir neden olarak tabi ki aranması lüzumlenen bir ölçüt olabilir. Ancak mutlak maddiyat ve tek bu ölçüt üstüne heyetmiş birlikteliklerin de çoğunun sonu hüsran gerçekleşir. Bu birliktelikler yaşasa bile çoğunda sevinç ve huzur hiçbir zaman yer almaz. Maddiyattan evvel kadınların erkekte araması lüzumlenen defa henüz öncelikli özellikler olması gereklidir. Babalık yapabilecek özelliklere sahip, mesuliyet sahibi, mizaç yapısı, kişilik, huylar ve alışkanlıklar, tavır ve davranışlar, aile yapıları, eğitim düzeyi, ahenklilik gibi çoğu kaliteyi mana bulduktan ardından bireyin parasal düzeyine bakılabilir. Erkekler içerisinde, yalnızca cinsel manada çekiciliği olan, cinsel uyumluluğu ve tutkusu üst düzeyde olan bir kadından evvel yeniden yukarıda söz ettiğimiz özelliklere bakmak ve tercihleri bu tarafta inşa etmek lazım olur. Unutulmamalıdır ki cinsel ahlak, gelecekte kurulacak düzgün aile yapılarıyla nesilden nesile aktarılarak var olabilir.