10 Aralık 2014

Ciltteki mor lekelerde kanser tehlikesi var

ile admin

Ciltte kırmızı, mor, kahverengi ya da siyah lekeler halinde ortaya çıkan deri değişimleri, Herpes virüsüyle bağlantılı bir hastalık olan kaposi sarkomunun belirtileri arasında yer alır.

Yavaş büyüyen bir deri tümörü olan ancak daha sonraki fazlarında, saldırgan bir kansere dönüşebilen kaposi sarkomu; HIV virüsü bulaşmış olan (AIDS’li) kişilerde en yaygın haliyle görülür. Kırmızı, mor, kahverengi, siyah lekeler halinde veya kabarık nodül şeklinde deri lezyonlarıyla kendini gösteren hastalığa; yüzde 90 oranında Herpes virüsü eşlik eder.

ERKEKLERDE GÖRÜLÜR
Afrika’da, HIV ile enfekte olmayanlarda da kaposi sarkomu gelişme riski vardır. Hastalık en çok erkeklerde görülür. Kaposi sarkomuna karşı en çok koruyucu etkinin kadınlık hormonundan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bu deri tümörene, yoğun olarak Afrika’da ve organ nakli sonrası oluşan HIV’li hastalarda rastlanır. Organ nakli nedeniyle bağışıklık siste mi baskılanan hastalarda, kullanılan ilaçların dozu azalınca klinik tablo düzelebilir.

AKDENİZ’DE AĞIRLIKTA
Tümör nedeniyle genellikle ayak ve kollarda lezyonlar görülebilir. Nadir olarak genital bölgelerde ödem, ciltte çatlama ve bakteriyel enfeksiyon oluşabilir. Hastalık, kendini böylece maskeleyebilir. Ağız ve bağırsak lezyonlarının görülme oranı da oldukça yüksektir.
Akciğer tutulumu da nadir olmakla beraber göz önünde bulundurulmalı ve akciğer tedavi sırasında kontrol edilmelidir. Yaşlı erkeklerde, bacakların alt kısımlarında ayak bileği ve tabanında oluşan cilt lezyonları; 10-15 yıl gibi uzun sürede organlara ilerleyebilirler.
Kaposi sarkomunun Afrika tipinde, yaş ortalaması Avrupalılara göre çok düşüktür. Hastalığın Avrupa’da rastlanma oranı yok denecek kadar azdır. Ülkemizde ise en çok Akdeniz sahili bölgesinde rastlanır.

DENEYSEL TEDAVİ
Tedavi sürecinde; bağışıklık sistemindeki yetmezliği düzeltmeye yönelik deneysel tedavi yaklaşımları uygulanabilir. Lokal tedavi, radyoterapi, kriyoterapi ve lezyon içine kemoterapi uygulanabilir. Retionidler de yüzde 35’e kadar etkinlik gösterebilir.

Hastalık ilerliyorsa, kemoterapi devreye girmelidir. Etoposid, taxan grubu, doksarubisin, sisplatin, biliobisin ve vinkristin gibi etkili ilaçlar kullanabilir.