10 Aralık 2014

Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alımlarla İlgili Genel Yazı

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alımlarla ilgili 20/09/2011 tarihli ve 9944 sayılı genel yazı yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

                                                       

Sayı: B.10.0.SGB.0.84.00.01/949-9944       20.09.2011

Konu: Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

 

………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi:    a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge.

         b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge.

         c) 05/04/2011 tarihli ve 2011/27 Sıra Nolu Genelge.

 

 

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumların, döner sermaye kaynaklarından yapacakları alımlarda kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını, ihtiyaçlarını zamanında ve daha ekonomik karşılamalarını sağlayabilmeleri amacıyla, 2010 yılı ve sonrası ihtiyaçları için yapacakları tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi alımlarında il düzeyinde toplu olarak yapılacak çerçeve anlaşmaların uygulanması zorunlu tutulmuştur.

 

İşlemlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla, tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi ihtiyaçların il düzeyinde yapılan toplu çerçeve anlaşmalar ile karşılanmasının yanında il düzeyinde yapılacak toplu alımlarla da karşılanabilmesine karar verilerek yapılan düzenleme ilgi (c) genelge ile kurumlarımıza duyurulmuştur.

 

Bilindiği üzere çerçeve anlaşma ihaleleri ve münferit sözleşme alımları ile ilgili istatistikî bilgiler, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın resmi web sayfasının (http://www.sgb.saglik.gov.tr) web uygulamaları bölümünde yer alan “Çerçeve Anlaşma İhaleleri Bilgi Formu”na aktarılan veriler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İlgi (c) genelge ile çerçeve anlaşmaların yanında toplu münferit alımları ve toplu alımlar da yapılabileceği bildirildiğinden veri girişi modülü “Çerçeve Anlaşma ve Toplu Alım İhaleleri” adı ile yeniden düzenlenmiştir.

 

Sisteme veri girişlerinde;

 

1-Önceden yapılan veri girişlerine ek olarak yapılan toplu münferit sözleşme alımları ile toplu alımlara ait veriler de girilecektir. 

 

2-Veri girişlerinin yapılıp yapılmadığının takip edilebilmesi için sistemde “Aylık Veri Kontrol Onay” girişinden her ayın ilk haftası içinde onay yapılması gerekmektedir. Söz konusu onay yapılmadığı takdirde sistem kapılarak yeni veri girişlerine izin verilmeyecektir.

 

3-Sisteme veri girişlerinden Bakanlığa kimlik bilgileri bildirilen merkezi satın alma birimi sorumluları ile veri giriş sorumluları sorumlu olup, zamanında veri girişlerini yapmayanların uyarılmaları gerekmektedir.

 

Çerçeve anlaşma ve toplu alımlar hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi için veri girişlerinin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak yapılması önemli olduğundan konuya gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.       

 

Bilgilerinizi ve konunun ilgi genelgeler çerçevesinde iliniz dâhilinde merkezi satın alma birimi kurulan kurumlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

Fethullah GÜRCAN

Bakan a.

Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:                                                               

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)