22 Ocak 2016

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-25.12.2015

ile admin

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Profesör kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Doçent kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

– Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

– Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, “Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu” nahttp://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birim

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Derece

Adet

İlan Açıklaması

Fen Edebiyat Fakültesi

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Cp (Cƽ Meƽ) Ligandını İçeren Oksomolibden ve Tungsten Bileşikleriyle Polioksometalatlarının Sulu Ortamda Sentezi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Psikiyatrisi Alanında Mikro RNA’ları İnceleyen Genetik Çalışmaları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Araç Rotalama Problemlerinin Kısıt Programlama İle Çözümü Üzerine Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Centri-Voltametri, Metal Oksit Katalitik Yüzeyler veElektroanalitik Konularında Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Kloraloz Türevlerinin Sentezleri Üzerine Çalışmaları Olmak.

11560/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png