Çalışanlar için ‘mobbing kurulu’ oluşturulacak mı?

Çalışanlar için ‘mobbing kurulu’ oluşturulacak mı?

12 Aralık 2014 0 Yazar: admin

AK Parti, “işyerinde psikolojik şiddet” olarak nitelendirilen “mobbing”e savaş açtı. Kamuda bir “Mobbing Kurulu oluşturulması”ndan, “bu uygulamayı yapanların memuriyetine son verme”ye kadar çeşitli tedbirler gündeme getirildi. AK Parti Kadın Kolları, 23 Ekim’de “Mobbing, Kadın ve Hukuki Sorunlar Çalıştayı” düzenledi. Uzmanların dile getirildiği görüşler çerçevesinde, tespit ve öneriler şekillendirilerek raporlaştırıldı. Raporda öne çıkan detaylar şöyle:

ÜST KARİYERLİYİ BİLE ETKİLİYOR

Mobbinge sadece alt çalışan grubu değil, her kademede, en üst seviyede bile maruz kalınabiliyor. Çok üst düzeyde kariyeri olan bir kişi bile psikolojik ve fizyolojik olarak etkilenebiliyor.

ERKEKLER DE KARŞILAŞIYOR

Mobbing, daha çok kadınların maruz kaldığı (cinsel taciz gibi boyutları da kapsayan) bir sorun olarak kodlansa da aynı zamanda erkeklerin de karşılaştıkları temel bir problemdir. Dolayısıyla sorun cinsiyet bağlamından ziyade insani bağlamda ele alınmalıdır.

YÖNETİCİ DE MAĞDUR

Mobbing sadece üstten alta işleyen bir süreç değildir; alttan üste de birçok mobbing vakası yaşanmaktadır. Özellikle yöneticiyi çalıştırmama, istenmeyen bir yönetici geldiğinde birleşerek onun üzerinde baskı kurma, yöneticinin verdiği işi mobbingin arkasına saklanarak aksatma gibi süreçler ortaya çıkabilmektedir.

KAMUDA DAHA YÜKSEK

Kamuda mobbingin özel sektörden daha fazla olabileceği yönünde bir tespit yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’da yaptığı araştırmada kamu yönetimi mobbingin en yüksek oranda yaşandığı sektör olarak belirtilmektedir…

MEMURİYETTEN MEN CEZASI BİLE VERİLSİN!

Mobbinge karşı alınması gereken önlemlere de raporda yer verildi:

– Disiplin cezaları arasına mobbing de eklenerek, karşılığında kademe ilerlemesinin durdurulması, aylıktan kesme ve hatta memuriyete son verme cezalar verilebilir.

– 657 sayılı Kanunda hukuki düzenlemeler yapılmalı…

– Her kurumda bir “mobbing komisyonunun” olması, ancak bunların üstünde mutlaka bir de “üst komisyonun” olması,

gerekliliği vurgulandı.

– Eğer mobbinge uğrayan kadın hamile veya çocuk sahibi ise ya da engelliyse, ceza daha fazla olmalıdır; çünkü bu durumda problem yaşayan tek bir kişi değildir.

– Kamuya personel hatta üst düzey idareci atanırken psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi yapılması düşünülebilir.

– Devlet memurları işe giriş sürecinde kendilerine bir de mobbing sözleşmesi imzalatılabilir.

– Yeni işe başlayanlara kitapçıkla, mobbingle ilgili bilgiler verilebilir.

 

Hakkı KURBAN