10 Aralık 2014

Bisiklet hem sağlığa, hem cebe yararlı

ile admin

Çalışmaya göre, bu rakama bisiklet üretimi, perakende satışı ve sektörün sağladığı istihdam da dahil.

Raporda, 2010’da, bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 daha fazla bisiklet satıldığı kaydediliyor.

Son bir yılda, bir milyondan fazla kişinin bisiklete binmeye başlamasıyla, bisiklet kullananların sayısının 13 milyona yükseldiği söyleniyor.

Geçen yıl, İngiliz halkının bisikletlere 2,5 milyar dolara yakın, aksesuarlarınaysa, 1,5 milyar dolar para harcandığı belirtiliyor.

Bisiklet endüstrisinin büyüklüğününse 5 milyar dolara yaklaştığı vurgulanıyor.

23 bin kişinin sektörde istihdam edildiği, bunun da maaş ve vergi ödemeleriyle ekonomiye yaklaşık 1 milyar dolar katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

Raporda, artan yakıt fiyatları, bisiklet yollarının geliştirilmesi, çevre kirliliğini önleme kaygısının, bisiklete rağbeti artıran faktörler olarak gösteriliyor.

2015 itibariyle, bisiklet kullanımında yüzde 20 dolayındaki artışın da, trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği ve sağlık giderlerinde azalmayla, ekonomiye milyonlarca dolar katkıda bulunabileceği vurgulanıyor.

Bisiklet kullananların, yılda ortalama 7,4 gün hastalık nedeniyle izne gelmediği, kullanmayanlardaysa bunun 8,7 gün olduğu kaydediliyor.

Bunun da gelecek 20 yılda ekonomiye 3 milyar doları aşkın katkı yapabileceği belirtiliyor.