9 Ocak 2015

Binlerce sağlık çalışanı işsiz kalabilir!

ile admin

Aile Sağlığı Merkezlerinde binlerce çalışan vardır. Aile hekimleri ücretlerini kendileri vererek hemşire, ebe ve ATT istihdamı sağlıyor. İstihdam ettikleri bu personeller ile sağlık hizmetinin daha iyi verilmesini hedefliyor.

Aile Sağlığı Merkezlerinin sınıflama kriterleri içinde bir çok gider olmasına rağmen aile hekimlerine en ağır mali külfeti getiren kalem personel istihtamı. Aile Hekimlerinin 657 sayılı devlet memurları kanunu hükümlerine tabi olmadığını dile getiren Aile-Sen Başkanı Dr.Lütfi Tiyekli ‘Buna rağmen güdümlü bazı yapıların zayıflamaması, maddi kaynaklardan mahrum kalmaması için kamu sendikacılığı içine, zorlama bir yorumla dahil edilmişlerdir. Kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarına çözüm üretebilecekleri sendikal bir yapı içinde olmamaları istenmiştir. 2013 Yılı toplu sözleşmesi kamu çalışanlarının yanısıra Aile Hekimleri için de tam bir yıkım olmuştur. Yetkilendirilmiş oluşum verilen görevi layıkı ile yerine getirmiştir. Aile Hekimlerinin yaptığı tüm harcamalara %4,89 artış yapılmıştır. Aile Hekimlerinin vatandaşın iyi hizmet alması için çalıştırdığı personele verdiği ücret, Aile Sağlığı Merkezlerinin ısıtma, aydınlatma, soğutma vb alanlarında kullanılan enerji maliyetleri verilen artışın kat be kat üstünde artmıştır. Asgari ücrette artış %11 olmuştur. Maliye Bakanlığının Aile Sağlığı Merkezlerininin standartlarını düşürme isteği her yerde dile getirilmektedir. Belki de yapılan uygulama Maliye Bakanlığının isteğini yerine getirmek içindir?’ diye konuştu.

Aile Sağlığı Merkezlerini devletin işletme haline kendisinin getirdiğini iddia eden Dr.Tiyekli ‘İşletmelerden aynı kaliteyi devam ettirmeleri isteniyorsa bunun karşılığı mutlaka verilmelidir. “Ben verdiğim parayı artırmam ama siz aynı kalitede devam edeceksiniz” demek hiçbir mantıkla açıklanamaz. Aile Hekimlerinden vatandaşın iyi hizmet alması adına yapılan masrafları sübvanse etmesi beklenmektedir. Artan maliyetleri Aile Hekimleri karşılamak zorunda mıdır? Aile Hekimlerinin önünde tek çıkar yol kalmaktadır: masrafları kısmak.’ diye konuştu.

Bu durum karşısında aile hekimlerinin öncelikli olarak personel masrafından kısmak isteyeceklerini belirten Tiyekli  ‘Eğer kayıplar telafi edilmezse Aile Hekimliği sisteminde çalışan binlerce kişi işsiz kalma tehditi altınadır. Yetkililer bir an önce bu duruma el atmalıdır. Kayıplar telafi edilmelidir. Aile Hekimlerinin hak edişleri, asgari ücretteki artış oranı oranında artırılmalıdır. İvedi bir şekilde bu soruna çözüm bulunmazsa Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan binlerce kişi işsiz kalma tehditi altındadır. İşsiz kalacak çalışanların vebali bu düzenlemeyi yapmayanlarda olacaktır. ‘ dedi.