Beyaz kod il koordinatörlerinin belirlenmesi

Beyaz kod il koordinatörlerinin belirlenmesi

11 Aralık 2014 0 Yazar: admin

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Beyaz Kod faaliyetlerinin il düzeyinde takip edilmesi amacıyla il sağlık müdürlükleri bünyesinde “Beyaz Kod il koordinatörleri” belirlenmesi hususunda yazı yayımlanmıştır.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.10.0.SHG.0.21.00.00/918.99/12889 29.06.2012

Konu: Beyaz Kod İl Koordinatörlerinin Belirlenmesi

 

 

Bakanlığımızca, sağlık çalışanına hizmet esnasında veya hizmet sebebiyle bir şiddet uygulanması durumunda ilgili personelin şikâyetine bakılmaksızın yöneticiler tarafından olayın mutlaka adli mercilere intikal ettirilmesi talimatı verilmişti.

 

Bu kapsamda şiddet olaylarının adli mercilere ve il sağlık müdürlükleri hukuk birimlerine intikal ettirilerek takip edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin il düzeyinde il sağlık müdürlüklerince takip edilmesi amacıyla il sağlık müdürlükleri bünyesinde aşağıda yer alan hususlar gözetilmek kaydıyla 06.07.2012 tarihine kadar Beyaz Kod il koordinatörleri belirlenerek Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

 

1- Her il müdürlüğünde bir avukat (avukat olmayan il müdürlüklerinde hukuk biriminde görevli kişiler) o il için beyaz kod koordinatörü olarak görevlendirilecektir.

2- Görevlendirilen koordinatörlerin isim ve elektronik posta adresleri [email protected] e-posta adresine bildirilecektir.

3- Beyaz Kod il koordinatörü olarak görevlendirilen kişiye, 113 Beyaz Kod sayfasında kendi iline ait tüm kayıtları görebileceği ve kayıt ekleyebileceği bir şifre verilerek elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

4- Beyaz Kod il koordinatörleri, günlük olarak ilinde meydana gelen şiddet olaylarını bu sayfadan takip ederek vakaların bir an önce adli mercilere intikali ile adli iş ve işlemlerin il müdürlüklerindeki avukatlarca takibini temin etmek üzere koordinasyon yapacaklardır.

5- Beyaz Kod il koordinatörleri illerindeki vakaların hangi hukuki aşamada olduğuna dair bilgileri, vakalara dair bildirim formu özet tablosundan her vaka için “detay” başlıklı kısmı tıklayarak ulaşılan sayfaya kaydedecektir.

6- Bakanlık Beyaz Kod Birimi, il koordinatörleri ile iletişim halinde olarak ülke genelinde bu işlemlerin yürütülmesini koordine edecektir.

7- Kurum yöneticileri ve belirlenecek il koordinatörleri bu yazıda belirtilen işlemleri takip edeceklerdir.

 

Konunun İlinizde bulunan Bakanlığımıza bağlı kurumlara duyurulması, il sağlık müdürlüklerinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi ve gereğini rica ederim.

 

 

Uz. Dr. İsmail DEMİRTAŞ

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

 

Ek: Genelge Örneği (2 sayfa)

 

 

DAĞITIM

81 İl Valiliğine (İl. Sağ. Müd.)