10 Aralık 2014

Bayram öncesi maaş ödenmesi hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Bayram öncesi maaş ödenmesi hakkında duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.10.0.TSH.0.20.00.01                                     01 Kasım 2011

Konu: Bayram Öncesi Maaş Ödemesi

 

VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 28/10/2011 tarih ve 14147 sayılı ‘”Aylıkların avans olarak ödenmesi” konulu genelgesi gereği, “Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara” ve “kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel”e “15/11/2011 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 4/11/2011 tarihinde avans olarak ödenecektir”. Bu doğrultuda, aile hekimliği kapsamında çalışan personele yapılacak ödemelerin de belirtilen tarihe yetiştirilebilmesi için aile hekimlerinin maaşa esas verileri, ÇKYS’ne 2/11/2011 tarihinde aktarılacaktır. Bu aktarım o ana kadar Bakanlık sunucularına ulaşmış verileri kapsayacaktır. 16.11.2011 tarihinde ise, esas performans kesintisi değerleriyle birlikte gerekli veriler güncellenerek tekrar ÇKYS’ne aktarılacaktır. Bu doğrultuda;

 

1) 2/11/2011 tarihinde aktarılan verilerle hesaplamaların yapılarak ödemelerin 4/11/2011 tarihine kadar tamamlanması ve personelin hesaplarına geçmesi için gerekli işlemlerin yapılması, ancak bordroların KESİNLEŞTİRİLMEMESİ;

 

2) 16/11/2011 tarihinde aktarılacak verilerle hesaplamaların tekrar yapılması ve daha önce yapılan ödemeyle olan farkların bulunarak bordroların kesinleştirilmesi;

 

3) Hesaplanan farkların, bir sonraki ay yapılacak ödemelere yansıtılması;

 

4) Tüm bu hesaplamaları yaparken izin, rapor ve görevlendirme gibi ödemeleri etkileyen noktalara dikkat edilmesi;

 

Hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Seraceddin ÇOM

Bakan a.

Genel Müdür V.