22 Ocak 2016

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-16.12.2015

ile admin

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 25 inci maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A – MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 – Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1 – Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2 – Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3 – Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4 – Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5 – Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6 – 2 adet fotoğraf,

1.7 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2 – 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3 – Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik için belirtilen şartlara haiz olmak,

4 – Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 – Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

2 – Özgeçmiş,

3 – 2 adet fotoğraf,

4 – Doktora/Uzmanlık belgesi,

5 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6 – Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

7 – Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.

B – BAŞVURU YERİ

Başvurular Doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

S.N.

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Fizik alanında doçentlik almış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

2

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırma

Doçent

1

1

İstatistiksel proses kontrolü üzerine akademik çalışmaları olmak

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı Kaza tarihi üzerine çalışma yapmış olmak

4

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

4

1

Yeni Türk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve 1970 sonrası Türk Romanı üzerine çalışma yapmış olmak

5

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

5

1

Halk edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak

6

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Türkçe eğitimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Dilbilgisi öğretimin üzerine deneysel çalışma yapmış olmak

7

Bayburt Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Döndürülmüş eğitim modeliyle İngilizce konuşma becerilerinin geliştirilmesi konusunda akademik çalışma yapmış olmak

8

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Tarih ders kitaplarında milli kimlik üzerine doktora yapmış olmak

9

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İlkokuldaki zayıf okuyucuların okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışma akademik yapmış olmak

10

Bayburt Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

11

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Pr.

Yardımcı Doçent

3

1

Diyabet metabolizmasında önemli olan enzimlerin araştırılması üzerine doktora yapmış olmak

12

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Yardımcı Doçent

4

1

Endüstriyel Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak

13

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Yardımcı Doçent

5

1

Bazı etken maddelerin anti kanser özelliklerinin araştırılması konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak

14

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili 4137

Faks: 0 458 211 11 89

E-Posta: [email protected]

11328/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png