22 Ocak 2016

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-30.12.2015

ile admin

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A – PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

– Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

– Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B – DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

– Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

– Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD.DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bil. Böl./Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

 

Dahili Tıp Bil. Böl./Çocuk Sağ.ve Hast.

Doçent

1

1

Çocuk gastroenterolojisi yandal uzmanı olmak.

 

 

 

 

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bil. Böl./Farmakoloji ve Toksikoloji

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği Bölümü / Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

 

Gıda Mühendisliği Bölümü/ Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

 

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Böl./Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

 

Eğitim Bil.Böl./Reh.ve Psiko Dan.

Doçent

1

1

 

Eğitim Bil. Böl./Eğit. Prog.ve Öğr.

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

 

FEN – EDEBİYAT FAK.

Biyoloji Böl./Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

 

Kimya Böl./Fizikokimya

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğit. ve Spor Böl.

Doçent

1

1

Kamu çalışanlarında uyum, depresyon ve iş doyumu hakkında çalışmaları olmak.

11748/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png