10 Aralık 2014

Bakanlık ihtiyacı olan hastalara ücretsiz servis hizmeti verecek

ile admin

Sağlık Bakanlığı “Hasta Taşıma Hizmeti Alımı” konulu Genelge yayımladı. Genelgeye göre bakanlık belirlediği kriterlerde ihtiyacı olan hastalara ücretsiz servis imkanı sunacak.

Genelge’de; “İlgili uzman tabip tarafından belirlenen tedavi planı kapsamında belirli aralıklarla, hastaneye yatışı gerekmeksizin ayaktan günü birlik tedavi uygulanması gereken; kas sistemi, nörolojik, ruh sağlığı ve benzeri kronik hastalığı bulunan hastalar, kanser hastalarının kemoterapi ve radyoterapi tedavileri, ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanan hastalar, organ ve doku nakli yapılmış veya yapılacak olan hastalar ile doğum yapmış olup da hastaneden taburcu edilen anne ve bebekler gibi sosyal ve tıbbi endikasyonlarına bağlı olarak hastaneye gidiş- dönüş ulaşımında sorun bulunan hastaların evden ilgili sağlık kurumuna ve sağlık kurumundan da eve nakillerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere hasta nakline uygun şartları haiz hasta nakil aracı temininin hizmet alım yolu ile sağlanması yoluna gidilmesi bakanlığımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Hastadan ücret alınmayacak, ücretler döner sermayeden karşılanacak

Genelgede tanımlanan hastalara ulaşım ve servis hizmeti vermek kaydıyla, sağlık kurumları, hizmetin gerekleri ve bu hizmete ihtiyacı bulunan hasta yoğunluğunu dikkate alarak ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet alımı yolu ile temin edilebilecekler, bu hizmete ilişkin giderler ilgili sağlık tesislerinin döner sermaye bütçesinden karşılanabilecek.

Özel sektör de hastalara ulaşım amaçlı servis hizmeti sunabilecek

Özel sektöre ait sağlık kuruluşları da bu Genelgede tanımlanan hastalara ulaşım amaçlı servis hizmeti sunabilecekler. Hasta taşıma amaçlı ulaşım hizmetleri karşılığı hastalardan her hangi bir ad altında kesinlikle ücret talep edilemeyecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge aşağıdadır;

 

T.C.