10 Aralık 2014

Bakanlığa bağlı kurumların YK ve SGK ödenekleri tahsis edilmiştir

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların Yeşil Kart ve SGK ödeneklerinin tahsis edildiği belirtilmiştir;

“Bakanlığımıza bağlı 2’ nci ve 3’ ncü basamak Sağlık kurumlarımızın YK ödenekleri 28 Ekim 2011 tarihi itibari ile ilgili Muhasebe ve Malmüdürlükleri hesaplarına aktarılmış olup SGK ödenekleri ile Sağlık Müdürlüğü ödenekleri 04 Kasım 2011 tarihi itibari ile Vakıflar Bankası hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır.

Ayrıca kurumlarımıza ait ilaç ödenekleri ile üniversitelerin ve özel hastanelerin yeşil kart tedavi ödenekleri de ilgili Muhasebe ve Mal müdürlükleri hesaplarına aktarılmıştır. Kurumlarımızın gelen ödeneği takip ederek mevcut çalıştıkları banka hesaplarına almaları ve muhasebe kayıtlarını yapmaları ivedilik arz etmektedir. Sağlık Müdürlüklerinin de Eczane ödeneklerinin kullandırılmasında gerekli özeni göstermeleri önem arz etmektedir.”