10 Aralık 2014

Bakanlığa bağlı kurumların Yeşil Kart ve SGK ödenekleri tahsis edildi

ile admin

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlara ait tedavi, ilaç, üniversite, özel hastanelerin yeşil kart tedavi ödenekleri 12.09.2011 tarihi itibariyle ilgili Muhasebe ve Mal müdürlükleri hesaplarına aktarılmıştır.

Ayrıca 2’nci ve 3’ncü basamak Sağlık kurumlarının SGK alacakları ile Sağlık Müdürlüğü ödenekleri 13.09.2011 tarihi itibariyle ilgili Vakıfbank hesaplarına geçmeye başlayacaktır. Kurumların gelen ödeneği takip ederek mevcut çalıştıkları banka hesaplarına almaları ve muhasebe kayıtlarını yapmaları ivedilik arz etmektedir.

Sağlık Müdürlüklerinin de Eczane Yeşil kart ilaç ödeneklerinin kullandırılmasında gerekli özeni göstermeleri önem arz etmektedir.