22 Ocak 2016

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-15.12.2015

ile admin

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 – Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 – Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 – Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 – Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 – Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ ALAN

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Öğrenme tasarımı ve teknolojileri alanında doktora yapmış olmak ve çevrimiçi öğrenme kuramları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak, öğretmen eğitimi ve gelişimi alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr./

Doç. Dr./Prof. Dr.

2

Sınıf Öğretmenliği veya İlköğretim alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Prof. Dr.

1

Ticaret Hukuku alanında çalışmış olmak, ağırlıklı olarak Ticari İşletme ve Fikri Mülkiyet (Fikir ve Sanat Eserleri, Sınai Mülkiyet) alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Ekonomi

Ekonomi

Yrd. Doç. Dr.

1

1. İktisat alanında Lisans eğitimine sahip olmak

2. Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri alanında Yüksek Lisans eğitimine sahip olmak

3. Ekonomi alanında Doktora eğitimine sahip olmak.

4. Matematiksel Ekonomi, Ekonometri, Gelişmiş Kantitatif Ekonomi ve Ulaştırma Ekonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Lojistik

Lojistik

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora alanlarından birinin Lojistik olması.

2. Lojistikte taşımacılık modları ve/veya entegre taşımacılık konularında çalışmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği

Doç. Dr.

1

Türkiye’nin AB’ye katılımı ve Ekonomik Entegrasyonu kapsamında, International Political Economy ve WTO çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Avrupa Birliği Siyaseti, Avrupa Kimliği, Türk Dış Politikası, Türkiye’de Sivil Toplum üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimine sahip olmak.

2. Avrupa Birliği Çalışmaları alanında Yüksek Lisans eğitimine sahip olmak.

3. Siyaset Bilimi alanında Doktora eğitimine sahip olmak.

4. Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasal Davranış, Siyasal Kurumlar, Kantitatif Çalışmalar, Demokrasi ve Siyasi Partiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İletişim

Reklamcılık

Reklamcılık

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Yüksek lisans ve doktorasını İletişim/Reklam alanında yapmış olmak,

2. Reklam Metin Yazarlığı, Reklam ve Semiyoloji, Marka Mitolojisi ve Nicel reklam araştırmaları üzerine çalışmalarının bulunması.

3. Uzmanlık alanında en az 5 yıl İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak

İletişim

Reklamcılık

Reklamcılık

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Yüksek lisans ve doktorasını İletişim/Reklam alanında yapmış olmak,

2. Reklam Kuramları, Reklam Tarihi, Reklam ve Medya Çalışmaları, Sosyal Medya ve Nitel reklam araştırmaları üzerinde çalışmalarının bulunması.

3. Uzmanlık alanında en az 5 yıl İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

İletişim

Yeni Medya Bölümü

Yeni Medya

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Kültür ve medya konularında akademik araştırma ve proje deneyimine sahip olmak.

2. Kentsel kültür ve eğlence sosyolojisi alanlarında uzmanlığa sahip olmak.

3. Doktora konusunu; iletişim bilimleri, sosyoloji ya da antropoloji alanlarında tamamlamış olmak.

4. Alanında en az 5 yıllık İngilizce ders vermiş olmak.

İletişim

İletşim Tasarımı Bölümü

İletişim Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

1. Üniversitelerin Grafik Tasarım Bölümleri’nden alınmış lisansa sahip olmak

2. Üniversitelerin Animasyon (Çizgi Film) Bölümleri’ndenalınmış yüksek lisans ve sanatta yeterlilik derecelerine sahip olmak.

3. Tipografi, Grafik Tasarım, Hareketli Tipografi ve Etkileşimli Ortama yönelik dersleri verebilecek olmak,

4. En az 5 yıl konusunda İngilizce ders vermiş olmak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık

Yrd. Doç. Dr.

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Sanat dalında lisans derecesi, tasarım ve aydınlatma tasarımı alanında doktorası ve eğitim deneyimi olması.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık

Yrd. Doç. Dr.

1

Mimarlık lisans derecesi, tasarım / bina araştırma ve planlama alanında doktorası ve eğitim deneyimi olması.

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Makina Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip olmak. Sınır Tabaka Akışları, Akışkanların Stabilitesi, Sıkıştırılamaz Akışkanlar ve RüzgarEnerjisi konularında çalışmalar, yayınlar ve projeler yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Elektrik Mühendisliği/Bilgisayar Mühendisliği/ MekatronikMühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip olmak. Robotik sistemler, robot kontrolü ve robot programlama alanlarında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği/Yapı İşletmesi alanında doktora derecesine sahip olmak. Yapı Mühendisliği, Proje Yönetimi, Yapı Yönetimi, Risk Yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği/Deprem Mühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip olmak. Katı mekaniği, dalga yayılımı, yüzey dalgaları, yapısal güvenilirlik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında veya Biyokimya alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak.

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi Lisans ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Odyoloji

Odyoloji

Prof. Dr./Doç.Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak veyaOdyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr.

1

1. Verimlilik konusunda SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde özgün yayın yapmış olmak.

2. Firma verimliliği konusunda kullanılan teori ve yöntemlere hakim olmak; bu konuda özgün çalışmalar yapmış olmak.

3. Ar-Ge ve Yenilik İstatistikleri, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile ilgi

çalışma yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. Yrd.Doç’ler için H index Kriteri        4

b. Doç’ler için H index Kriteri               8

c. Prof.Dr.’ler için H index Kriteri       12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tıp,Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenezalanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doç. Dr.

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr.

1

11284/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png