10 Aralık 2014

Avrupa’da kök hücre araştırmaları tehlikeye girebilir

ile admin

Koyun Dolly’yi kopyalayan Sir Ian Wilmut ve diğer biyotıp uzmanları, Bot’un görüşü karşısında dehşete düştü. Uzmanlar, bu görüş doğrultusunda verilecek bir kararın kök hücre çalışmalarını sona erdirebileceği yorumunu yapıyor.

Embriyolardan elde edilen kök hücreler, kendilerini insan vücudundaki diğer tipte kök hücrelere dönüştürebiliyor.

Wilmut, ‘Bu alanda gerçekleştirilen gelişmelerin patentlerinin alınamaması halinde şirketler bu alanlarda yatırım yapmak istemeyecektir’ dedi.

Nicolas Sarkozy destekçisi olarak bilinen Fransız yargıç Bot, Alman patent mahkemelerinden Avrupa Adalet Divanı’na getirilen bir dava ile ilgili hukuki görüş belirtti. Bot’un görüşüne göre insan embriyolarından elde edilen kök hücrelerin bir insana ‘evrilme’ yeteneği bulunuyor ve bu sebeple hukuki olarak embriyo şeklinde sınıflandırılması gerekiyor. Bu durum, insan embriyolarından elde edilen kök hücrelerin patent başvurularında kullanımına engel teşkil ediyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Austin Smith, ‘Avrupa Adalet Divanı’nın, Bot’un görüşü doğrultusunda karar vermesi halinde Avrupa’da insan embriyolarından elde edilen kök hücrelerin söz konusu olduğu tüm patentlerin iptal edileceğini, bu durumda Avrupa’nın bu alandaki araştırmalarının yok olacağını’ söyledi.

Avrupa Adalet Divanı’nın 13 yargıcı önümüzdeki günlerde Bot’un görüşünü değerlendirecek ve en geç 6 ay içinde mevcut ve gelecek patentleri yürürlükten kaldırıp kaldırmama konusunda nihai kararlarını verecek.

EurActiv