10 Aralık 2014

Asistanlar tarafında yapılan muayene ve girişimsel işlem puanları ile ilgili duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Asistanlar tarafında yapılan muayene ve girişimsel işlem puanları ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

“Bilindiği üzere, uzmanlık öğrencilerinin (asistanların) eğitim ve çalışmaları ile ilgili olarak Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 15.04.2011 tarihli ve 5667 sayılı 2011/33 No’lu Genelge yayımlanmış idi.  

              Söz konusu Genelgeye göre asistanlar uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren iş ve işlemleri klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabiplerin nezaretinde ve gözetiminde yaptıklarından dolayı bu işlemlerin kayıtlarının nezaret eden ilgili uzman adına yapılması gerekmektedir.  

Uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirmeyen ve genel olarak tabiplerin ve bu kapsamda uzmanlık öğrencilerinin yaptıkları iş ve işlemlerin tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ise klinik hizmet puan ortalaması ve hastane hizmet puan ortalaması hesabına dâhil edilecek olup, bu puanların klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabipler adına kaydedilmemesi gerekmektedir.  

            Herhangi bir aksaklığa yol açmamak için hastane bilgi sistemlerinin acilen Genelge şartlarının sağlanması hususunda uygun hale getirilmesi gerekmektedir.”