22 Ocak 2016

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-30.12.2015

ile admin

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 6 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylarından istenmektedir), öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, noter onaylı), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Prof. Dr.

1

1

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doç.

1

1

Türkiye Himaye-i Eftal Cemiyeti üzerine doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili

Yrd. Doç.

4

1

Altay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Tasavvuf ve Budizm konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / Eskiçağ Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Coğrafya / Fiziki Coğrafya

Yrd. Doç.

5

1

Fiziki Coğrafya ve Doğal Ortam Özellikleri konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

5

1

Rus veya Slav Dili ve Edebiyatları konusunda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmetler

Yrd. Doç.

4

1

Sosyoloji, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmetler

Yrd. Doç.

4

1

Sosyoloji, İktisat, Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmetler

Yrd. Doç.

5

1

Sosyoloji, İktisat, Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat / Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme

Yrd. Doç.

4

1

Ardahan ve Iğdır İllerinin Karşılaştırılmalı Yapısal Analizi konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç.

4

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

11728/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png