10 Aralık 2014

AR-Ge Hizmet Alımları Görüş Genelgesi (2010-82)

ile admin

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından AR-Ge Hizmet Alımları Görüş Genelgesi (2010-82) yayımlanmıştır.

 

AR – GE Dairesi Başkanlığı

1- GENEL DOKÜMAN

    Frascati Kılavuzu (Türkçe)
    Oslo Kılavuzu (Türkçe)
    TUBITAK Bilim ve Teknoloji Kavram ve Terimleri
    Sağlık Bakanlığı Kurumlarının Bilimsel Yayınları

2- TUBİTAK KAMAG (1007) PROGRAMI

    1007 (KAMAG) Programı Rehberi
    Türkiye Kamu Sağlık Araştırma Programı (2005-2015)

3- AR-GE HİZMET ALIMLARI

    AR-GE Hizmet Alım Genelgesi (2010-58)
    AR-GE Hizmet Alımları Görüş Genelgesi (2010-82)
    EK-1- Değerlendirme Formu (2010-82) pdf
    EK-1- Değerlendirme Formu (2010-82) docx
    EK-2- Başvuru Kontrol Listesi (2010-82) pdf
    EK-2- Başvuru Kontrol Listesi (2010-82) docx

4- RAPOR ve BİLGİ NOTLARI
    
    4-1- RAPORLAR
            
            TUBITAK Tarafından Desteklenen Program ve Projeler
            DPT Tarafından Desteklenen Program ve Projeler
            Sağlıkta Öncelikli Ar-Ge Alanlar
            Sağlık Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Eylem Planı’nda Ar-Ge    
       
    4-2- BİLGİ NOTLARI

            TÜBİTAK KAMAG (1007) Programı Başvuru Süreci (Bakanlık içi)
            Sağlık Alanında Tamamlanan KAMAG (1007) Ar-Ge Projeleri
            Sağlık Alanında Devam Eden KAMAG (1007) Ar-Ge Projeleri

5- BAĞLANTILAR

            Ar-Ge Faaliyetleriyle İlgili Bağlantılar
            Genel Proje Kaynaklarıyla İlgili Bağlantılar
           
            ABD SAĞLIK BİLİMLERİNDE BURS ve YARDIMLAR

            Directory of Grants and Fellowships
            Global Directory Index
            Index of International Travel Grants
            Travel Grants Directory
            Directory of Grants and Fellowships WEB 
            Faculty Grants and Fellowships WEB
            Global Directory WEB
            Graduate Grants and Fellowships WEB
            Grants for Institutions WEB
            Postdoctoral Grants and Fellowships WEB
            Professional Grants and Fellowships WEB

6- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Tel      : 0312 287 26 94 – 95 – 96
Kurum Faks    : 0312 287 26 93
Kurum e-posta: [email protected]

AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI

   Tel

       E-mail

Faks

Daire Bşk. Uzm. Dr. Erol KOÇ

2872694/225

287 26 93

Şub. Md. Harun ARSLAN

2872694/227

287 26 93

AB Uzm. Dr. Nejla CAN GÜLER

 2872694/228

[email protected]

287 26 93