22 Ocak 2016

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-29.12.2015

ile admin

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Dr. kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Enerji Anabilim Dalı

Prof.

1

Nükleer Enerji Alanında Çalışma yapmış olmak

Yrd. Doç.

1

Rüzgar, Hidrojen ve Yakıt Enerjileri Alanında Bilimsel Eserlere sahip olmak

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Gıda Mikrobiboyojisi Alanında Patojen Bakteriler Alanında Çalışmış olmak

Mimarlık Tasarım

Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Prof.

1

Mimarlık Bölümü mezunu olmak, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı üzerine Lisansüstü çalışmaları bulunmak.

Şehircilik Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Lisansüstü çalışmasını Şehir ve Bölge Planlama ABD da tamamlamış olmak. Dirençli kent planlama ve kentsel riskler konularında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunu olmak, Akarsularda ekolojik planlama üzerine Lisansüstü çalışması bulunmak.

Restorasyon Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Mimarlık Bölümü Mezunu olmak, Lisansüstü çalışmalarını Koruma ve Restorasyon üzerine yapmış olmak. Arkeolojik kazı alanlarında rölöve ve restorasyon çalışmaları bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Doçent

1

Doktora eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yapmış olmak.Doçentlikle ilgili alan eğitimini Hareket ve Antrenman Bilimialanında olması. Hareket ve Antrenman Bilimi ve Beceri Tabanlı Antrenmanlar alanındabilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Gölge Badmintonu antrenmanlarının 8 – 10 yaş grubu badmintoncuların performansları üzerine etkisinin araştırılması ile ilgili doktora yapmış olmak. Milli Takımlarda en az 5 yıl süre ile Milli Takım Antrenörlüğü yapmış olmak. (Badminton Mili Takımı)

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri
Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentliğini almış olmak, çatışma çözme, saldırganlık ve yaratıcı drama konularında çalışmaları olmak

Eğitim Programları ve Öğretimi AnabilimDalı

Yrd. Doç.

1

Eğitim programları ve öğretimi alanında doktora yapmış olmak, öğretmenlerin düşünmeyi öğretmeye yönelik uygulamaları hakkında çalışması olmak ve proje deneyimine sahip olmak

İlköğretim 
Bölümü

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Özel sayı dizileri ile ilişkilimatrislerin normları üzerine çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve AB projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapıyor/yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Doçent

1

Finans alanında Doçentlik Belgesini almış olmak, DünyaMenkul Kıymet Borsaları, Davranışsal Finans ve İlk Halka Arzlarında Fiyat İstikrarı konularında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Lisansüstü eğitimini İşletme Anabilim Dalında yapmış olmak. Tarımsal Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi ve kayıtdışı ekonomi alanında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

İşletme alanında lisans ve lisansüstü eğitimini yapmak. Sağlık işletmelerinde Maliyet Yönetimi, Modern Maliyetleme Yöntemleri ve Finansal Raporlama üzerine çalışmaları olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Doçent

1

Siyaset Biliminde Doçentliğini almış olmak ve Türk Muhazafakar Düşüncesi ve Türkiye’de Siyasi Akımlaralanlarında çalışmaları almak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı alanında yapmış olmak ve Demokrat Parti dönemine ilişkin çalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim

Sistemleri Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve İstatistik Anabilim Dalında Doktorasını almış olmak. Bulanık Kümeler ve Sistemler, Smart Kart ve Sinirsel ağlar üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Hemşirelik Esasları Anabilimdalında doktora yapmış olmak. Eleştirel düşünme üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Genel Fizik Anabilim Dalı

Doçent

1

Demir ve Bakır bazlı şekil hafızalı alaşımlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Doçent

1

Alkali metal piniktinik bileşikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı

Doçent

1

XRF yöntemiyle borbileşiklerinin soğurma parametreleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü

Moleküler Genetik Anabilim Dalı

Doçent

1

Hayvanlarda ısı prodüksiyonuve endokrin sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Felsefe Bölümü

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

1

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında doktora yapmak; siyaset felsefesi üzerine çalışmalar  yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.

1

Gastroenteroloji Uzmanı olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din 
Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri AnabilimDalı

Yrd.Doç.

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Felsefe ve Din bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Din Eğitimi ve öğretim materyalleri alanında çalışmaları olmak.

11677/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png