22 Ocak 2016

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-07.01.2016

ile admin

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Dr. kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Osmanlı Saray Mutfağı ve Gastronomi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Bölümü

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof.

1

Veteriner Fizyoloji Alanında doktora yapmış olmak, Askorbik asit ve Vitamin E’nin yüksek sıcaklık altındaki bıldırcınlarda hematolojik parametreler üzerine etkisi ile Bıldırcınlarda transport stresi üzerine çalışmalar yapmış olmak

Klinik Bilimleri Bölümü

Dölerme ve Suni Tohumlama

Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Tavşanlarda Paklitaksel’in spermatolojik parametreler üzerinde etkileri ve boğa spermasında DNA bütünlüğü konularında çalışmak,

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar

Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Ana çalgısı keman olmak. Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Girişimcilik, kadın girişimciliği, örgüt iklimi vemobbing konularında çalışmalar yapmış olmak.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

 

Doçent

1

Biyoakustik ve Kitin konularında çalışmaları olmak.

Eskil Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Yrd. Doç.

1

Moleküler Biyoloji ve Veteriner Mikrobiyolojisi alanında doktora yapmış olmak. Su ürünleri hastalıklarının teşhisi ile ilgili Mikrobiyoloji, Genetik ve Mikoloji alanlarında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Doktora eğitimini veteriner Patoloji alanında Border Disease üzerine yapmış olmak. Toxoplazma üzerine çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Doktora eğitimini Veteriner Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak. TavuklardaImonella Enfeksiyonu üzerine çalışmış olmak.

8/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png