10 Aralık 2014

Aile Hekimliği Birimleri Grubunun Belirlenmesine İlişkin Genelge

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından “Aile Hekimliği Birimleri Grubunun Belirlenmesine İlişkin Genelge”, “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterleri” ve “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber” yayınlandı.

 

2011/3 Sayılı Genelge

Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterleri


Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber