10 Aralık 2014

ADSM modülü veri girişlerine açılmıştır

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ADSM Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Formu” konulu duyuru yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.10.0.THG.0.10.00.01-251.99/21990                       17.05.2011

Konu  : ADSM Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Formu

 

 

 

……………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğüne)

 

 

 

Bakanlığımız Sağlıkta Dönüşüm programı kapsamında Genel Müdürlüğümüzce uygulamaya konulan Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Toplama Formuna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri/Hastaneleri tarafından veri girişi sağlamak amacıyla hazırlanan “ADSM” modülü eklenmiştir.

Söz konusu modüle evde sağlık hizmeti veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri/Hastaneleri tedavi.saglik.gov.tr adresinden, “formlar ve dosyalar” menüsünden evde sağlık formları butonuna tıklayarak ulaşabilecek ve kurum türünü “ADSM” olarak seçeceklerdir.

 

Hizmet verilen hastalara ait bilgiler her ayın 1 ila 5’i  arasında girilecek ve ayın 5 ila 15’i  arasında ise il sağlık müdürlüklerince girilen veriler onaylanacaktır.

Hastaneler onaylanmamış verilerini formun üzerinde belirtilen telefon numarası (il müdürlüğünden irtibat kuracakları kişiye ait numara) ile görüşmek şartıyla ayın 5’i ile 15’i arasında düzeltebilecektir. Süreç; onay işlemi tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Onaylanmamış hastane verileri sistem tarafından yok kabul edilecek olup giriş yapmayan hastanelerle eşdeğer tutulacaktır.

Yeni modüle giriş işleminde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri/Hastaneleri, kendilerine daha önceden tanımlanmış olan şifreleri kullanılabilecektir.

Formun yeni uygulamaya girmesi sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere Nisan ayında ilgili birimler tarafından verilen hizmete ait verilerin en geç 20 Mayıs tarihine kadar girilmesi ivedilikle gereklidir.

Bilgilerinizi, il müdürlükleri tarafından gerekli önlemlerin alınması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

                                                                                             

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliği