Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı-25.11.2016

Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı-25.11.2016

28 Kasım 2016 0 Yazar: admin

25 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29899

YÖNETMELİK

 

Adalet Bakanlığından:

 

ADLÎ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

Adli Bilişim İhtisas Dairesi

 

Madde 14/A – Adli Bilişim İhtisas Dairesi’nde uzman ya da mühendis bir başkan, yeteri kadar uzman, mühendis, tekniker ve yardımcı personel bulunur. Adli Bilişim İhtisas Dairesi aşağıdaki birim ve şubelerden oluşur:

a) Veri inceleme şubesi,

b) Mobil cihazlar inceleme şubesi,

c) Kriptoloji ve elektronik cihazlar inceleme şubesi,

d) Ses ve görüntü inceleme şubesi,

e) ARGE şubesi,

f) İş Tasnifi ve önceliği bürosu.

Her şubede uzman ya da mühendis bir şube müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.

İş Tasnifi ve Önceliği Bürosu’nda yeteri kadar uzman, mühendis ile tekniker görev yapar.

Adli Bilişim İhtisas Dairesi’nin görevleri ve çalışma usulleri şunlardır:

a) Mahkemeler, hâkimlikler, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından gönderilen bilişim suçları, ses ve görüntü analizi ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yaparak sonucu bir raporla mahalline bildirir.

b) Bilişim alanı ile ilgili teknik personel yetiştirilmesi ve yeterliliklerinin sınanması hususlarında faaliyet gösterir.

c) Bilişim alanı ile ilgili her türlü yazılım ve donanım geliştirilmesi hususlarında projeler yürütür.

d) İlgili şubelerde ekipler halinde çalışılır. Her bir ekibin liderinin uzman ya da mühendis olması esastır.

e) Gönderilen deliller Adli Tıp Kurumu Emanet Birimi’nden İş Tasnifi ve Önceliği Bürosu’nca teslim alınır. Söz konusu büro tarafından delil üzerinde yapılacak incelemenin türü, gönderen makam yazısında belirtilen hususlar da gözetilerek hangi şube ya da şubeler tarafından inceleneceği, önceliğin hangi şubeye verileceği, delilin bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamınca önceliği bulunup bulunmadığı belirlenir ve buna göre ilgili şubeye tasnifi ve teslimi yapılır.

f) Adli Bilişim İhtisas Dairesi, faaliyet alanlarına yönelik diğer hususlarda bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine tabidir.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png