10 Aralık 2014

“Acil Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bugünü Geleceği” Sempozyumu

ile admin

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği ve katkıları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün İşbirliği ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sekreteryasının organizasyonu üstlendiği bu sempozyumda; geniş bir yelpazeye dağılmış olan konular, konunun uzmanları ile tartışılacaktır.

Üç gün sürecek oturumlarda ağırlıklı olarak acil servislerin organizasyonu, personel eğitimi ve dönüşüm sürecinin acil sağlık hizmetlerine etkisi incelenecektir.

Detaylı bilgi için: http://www.acilsempozyumu.org