10 Aralık 2014

“ABİT” adlı ürün hakkında tüketicilere ve satıcılara duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce “ABİT” adlı ürün hakkında tüketicilere ve satıcılara duyuru yayımlanmıştır;

“ABİT” ADLI ÜRÜN HAKKINDA TÜKETİCİLERE VE SATICILARA DUYURU

Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda “ABİT” markalı bir ürünün semt pazarlarında seyyar satılmak suretiyle ve ilgili mevzuatının gerekleri yerine getirilmeden ağrı kremi olarak piyasaya arz edildiği ve yapılan incelemelerde ürünün sağlığa zararlı olduğu yönünde ciddi şüphe oluşmuştur. Söz konusu ürün için yasal işlemler başlatılmıştır. Üreticisi ve üretim yeri tespit edilemediğinden satışının durdurulması ve piyasaya arz edilenlerin toplatılması hakkında Bakanlığımızca işlem yürütülmektedir. Söz konusu ürünü elinde bulunduran kişilerin bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Üretici bilgisi bulunmayan, ambalaj bilgileri yeterli bilgi içermeyen pazarlarda ve satıcının kimliği belirsiz internet sitelerinde satılan şüpheli ürünlere itibar edilmemesi halk sağlığı yararına olacaktır.

Ürünün toplatılması hakkında genelge ekteki dosyadadır.

Ekteki dosya