Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-07.12.2016

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-07.12.2016

8 Aralık 2016 0 Yazar: admin

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim/ Anasanat Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Dielektrik durulma, yarı iletken malzemelerin basınca dayalı yapısal faz geçişleri, yapısal elektronik ve optik özellikler konularında çalışmaları bulunmak. 

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentliğini almış olmak; stresle baş etme, kaygı ve zorbalık konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak, bilgisayar destekli matematik eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okuma alışkanlıkları, kaynaştırma eğitimi ve lösemili çocukların yaşam kalitesinin artırılması konularında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Profesör

1

1

Asimetrik Sentez konusunda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

1

Gençlik Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

Doçent

2

1

Nematik fazlarda lazer konoskopisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar ve color M-mod propagasyon hızı ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

2

1

Kalıcı kalp pili, ICD, biventriküler pace takılması, elektrofizyoloji ve ablasyon, konularında deneyimli olmak, koroner arter hastalığı yaygınlığı ve koroner kollateral gelişimi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

4

1

Acil servis hekimlerine yönelik şiddetin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak. Klinik toksikolji eğitici
programı sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Aile Eğitim Programları üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuklarda tek taraflı anizometrik gözlerde OCT ile makula değerlendirmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında alımışolmak. Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığı üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Parazitoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Toksoplazma Gondi ve apopitozis üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Malign tiroid kanseri ile tiroid volümükonularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Serabral lateralizasyonun koroner arter hastalığı, anomalisi ve dominansı arasındaki ilişkileri üzerine çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Bitkisel kan durdurucuları ile ilgili çalışma yapmış olmak; mine-matriksproteinleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Yardımcı Doçent

4

1

Genç daimi dişlerin travmatik yaralanmaları ve pedodontide bioagregate kullanımı ile ilgili klinik çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bütçe ve Mali Planlama

Yardımcı Doçent

5

1

Kamu ihaleleri usulü konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

5

1

Sürü robotlar ve robot öğrenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Restorasyon

Yardımcı Doçent

5

1

Kentsel koruma, kültür varlıklarını koruma ve restorasyon konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Resim alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak ve vitray ile eritme cam sahasında çalışma yapmış olmak.

Bolu Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi

Doçent

2

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Liderlik becerisi ve cinsiyet ilişkisi, işgören güçlendirmenin koşulsal değişkenleri, çalışanların işte kalma ve işten ayrılma davranışları ve toplam kalite yönetiminin düşünsel temelleri konularında çalışmaları olmak.

Bolu Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

Otomotiv Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Nanoteller konusunda çalışmaları olmak.

Mudurnu Süreyya AstarcıMeslek Yüksekokulu

Organik Tarım

Yardımcı Doçent

5

1

Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında doktora yapmış olmak.

10821/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png