10 Aralık 2014

% 70 ek puan verilmesi hakkında başhekimlere yapılan duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından % 70 ek puan verilmesi hakkında başhekimlere yapılan duyuru yayımlanmıştır;

“Ek Ödeme Yönetmeliği uyarınca % 70 ek puan talebinde bulunan uzman tabipler hakkında Baştabipler tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, başvurusu reddedilen uzman tabipler için red gerekçesinin her ayın 20’sine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Ekim 2011 dönemine ilişkin başvurusu reddedilen uzman tabipler için Baştabipler tarafından red gerekçelerinin ivedilikle sisteme girilerek Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.”