10 Aralık 2014

6111 Sayılı Kanunun 173.Maddesi (AF) Uyarınca Müracaat Edeceklerin Dikkatine!

ile admin

 

6111 SAYILI KANUNUN 173.MADDESİ (AF) UYARINCA MÜRACAAT EDECEKLERİN
TUS/YDUS EVRAKI İLE İLGİLİ DUYURU

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerine tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere ÖSYM tarafından ilgili dönemde yerleştirilme işlemi yapılmış olmakla birlikte kayıt yaptırmayanlar ile yerleştirme işlemi sonrası uzmanlık eğitimine başlayıp ilişiği kesilen adayların 6111/173.maddesi uyarınca müracaat işlemleri ile ilgili 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren beş ay içinde müracaat edecek adayların dikkatine:

Adayların müracaatlarının alınabilmesi için 6111/173 için Form Dilekçe’de kendi durumlarına uygun belgeler ile birlikte Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 sayılı formları Bakanlık Genel Evrak Müdürlüğüne süresi içinde şahsen müracaat, posta veya kargo yoluyla vermesi ya da göndermeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilen adayların dışındakiler yerleştirildikleri kuruma müracaat edecektir.

EKLER:

1-6111/173 için Form Dilekçe
2- ASKERLİK DURUM BEYANI (Ek-4)
3- SAĞLIK DURUM BEYANI (Ek-5)
4- ADLİ SİCİL DURUM BEYANI (Ek-6)

– Bütün ekler

Duyurunun aslı için tıklayınız