9 Ocak 2015

4C’lilere döner sermaye ödenmesi için başvuru yapıldı

ile admin

Yapılan başvurularda 4/C’lilere döner sermaye ödenmesi ile ilgili Türk Sağlık-Sen tarafından açılandavaların kazanıldığına dikkat çekildi. Döner sermayelerin ödenmemesine son verilerek 4/C’li personellerin mağduriyetinin giderilmesi ve kamunun ve kurumların yargılama gideri ve diğer giderler açısından daha fazla maddi kayıplara uğramasında önüne geçilmesi için bu sorunun çözüme kavuşturulması istendi.

Başvuruda döner sermaye ödenmesi ile ilgili mevzuat hükümlerine dikkat çekilerek 4/C’lilerin döner sermaye ek ödemesinden faydalandırılmamasında hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edildi. 4/C’lilerin kurum personeli olarak hastane bünyesindeki döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine fiilen çalışarak katkı sağladıkları belirtildi.

Konu hakkında Türk Sağlık-Sen’in açmış olduğu ve kesinleşen Mahkeme kararları olduğu belirtildiği başvuruda “Türk Sağlık-Sen olarak çoğu ilde açmış olduğumuz davalarda Bölge İdare Mahkemeleri tarafından verilmiş çalışan lehine kararlar yer almaktadır. Döner sermaye ek ödemelerinin ödenmemesine ilişkin hususlar maddi hakka ilişkin olduğu ve tek hakimle bakılması gereken davalar olduğu için, üyelerimizi temsilen İdare Mahkemeleri bünyesinde açtığımız davalar Bölge İdare Mahkemeleri tarafından kesinleşerek son hallerini almışlardır. Hatta diğer çoğu ilde devam eden çok sayıda davalarımızda mevcuttur. Kamu kurumunuzun daha fazla yargılama gideri ve diğer giderler açısından maddi zarara uğramaması için bu hususun kesin ve tüm yurt çapında çözüme kavuşturulması gerekmektedir.” denildi.

Başvuruda 4/C’li personellerin döner sermaye ek ödemelerinin ödenmesi açsından gereken idari işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu konu hakkında gereken yasal düzenlemelerin açık şekilde yürürlüğe sokulması ve bu ödemelerin yapılması istendi.