14 Ocak 2015

40 yaşın üzerindeyseniz ‘presbiyopi’niz başlamış olabilir

ile admin

40 yaşın üzerindeki kişilerde yaşa bağlı yakın görmenin bozulması olarak tanımlanan Presbiyopi ile ilgili merak edilenleri Hisar Intercontinental Hospital Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Op. Dr. Rıza Kurna anlattı.

Presbiyopi nedir?
Uzaktaki bir cismin yakına gelmesiyle beyne ulaşan uyarı, sinirler aracılığı ile göze iletilir. Burada gözün “silier cisim” denen bölgesinde kasların kasılıp gevşemesiyle buna bağlı lifler gerilir ya da gevşer. Liflerin kasılmasıyla lens kalınlaşarak kırıcılığı artar ve yakını görür hale geliriz. Fakat göz, yaşa bağlı olarak bu yeteneğini kaybeder. Yaş ilerledikçe kasların kasılma gücünün azalması ve göz merceğinin ağırlığının artması ile yakında görebildiğimiz noktalar gözden uzaklaşır. Bu durumda yakını görebilmek için gözlük veya multifokal kontakt lensler kullanılabilir. Ya da bazı cerrahi girişimler ile yakın görüş sağlanabilir.

Presbiyopinin belirtileri nelerdir?
Presbiyopi hastaları cisimleri 50 cm’den daha yakına getirdiklerinde görmede zorluk yaşar; bu nedenle cisimleri gözlerinden uzaklaştırarak görebilirler.

Prespiyopi tedavisinde hangi yöntemler kullanılmaktadır?
Dünyada bu konuyla ilgili uygulanan birçok tedavi yöntemi bulunur. Şu an presbiyopi tedavisi için tüm dünyada en güvenilir ve kabul edilen yöntemler başta korneal inlay (Kamra) ve ardından multifokal göz içi mercek uygulamalarıdır. Diğer uygulamalar ise; Intracor, Supracor ve Presbylasik lazer uygulamaları, Skleral implant uygulamaları, CK uygulamalarıdır. Bu uygulamaların bir kısmında korneada geri dönüşümsüz yapısal değişiklik oluşmakta ( lazer uygulamaları ) ; bir kısmında ise kısa süre içinde geri dönüş görülmektedir.

Korneal Inlay Tedavisi
Kamra Inlay tedavisi yaşa bağlı yakın görme problemini tedavi etmek amacıyla geliştirilmiş pek çok göz hekimi tarafından tercih edilen güvenilir bir tedavi yöntemidir. Tedavi, Femtosaniye Lazer ile gözün en dış katmanı olan kornea içine yerleştirilen, göz yapısı ile uyumlu mikro bir implanttır. Kamra Inlay tedavisinde operasyon, başından sonuna kadar sadece damla anestezisi ile yapılır. Intralese Lazer ile korneada kusursuz bir kapak oluşturulur. Eğer hastada uzak görme problemi de varsa önce lazer tedavisi ile bu problem giderilir; hemen ardından Kamra yerleştirilerek flap kapatılır.

Uzak problemi olmayan kişilerde ise inlay için özel bir cep oluşturulur. Yine intralase laser ile operasyon süresince herhangi bir ağrı hissedilmez. Tedavi yaklaşık 10 dakika içinde tamamlanır. Tedavi sonrasında dikiş ya da bandaj kullanılmaz. Operasyonun ardından hasta 15 dakika dinlendikten sonra taburcu edilebilir ve hemen ertesi gün sosyal yaşantısına dönebilir. Tedavi, lazer tedavisi ile kombine edildiğinde hem yakın hem de uzak görme kusurunu düzeltir. Diğer presbiyopi tedavilerinin aksine Kamra Inlay tedavisinde yakın görmede olumsuz herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte aynı operasyonda uzak görme sorununa da çözüm getirilir.

Multifokal Göz İçi Lens Tedavisi
Multifokal göz içi lens tedavisinde gözün içindeki lensin alınıp yerine birden fazla odağı olan mercek konulur. Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar. Böylece görmeyi sağlayan gözdeki görme noktasının üzerine hem uzaktaki hem de yakındaki görüntüler net olarak düşer. Hastalar bir adaptasyon dönemi sonrası uzak ve yakın görüntüleri algılayarak sorunlarından kurtulmuş olurlar.

Tedavinin bir diğer avantajı ise, katarakt ameliyatı olması gereken hastalarda aynı seansta hem kataraktı yok etmesi hem de uzak ve yakın görme problemine çözüm bulmuş olmasıdır. Bu tedaviyi olan hastaların ileride katarakt ameliyatı olmasına ihtiyaç kalmaz. Hasta öncelikle detaylı bir muayeneden geçirilir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir.

Kataraktı olan hastaların mesleği, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği ortam ve mesleki tecrübe ve tabii ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı oranı görülür.