10 Aralık 2014

4/B Sözleşmeli Personele İlişkin Yönerge değişikliği

ile admin

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’de değişiklik yapıldığı belirtilmiştir;

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR YÖNERGE’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE 

Madde 1- Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.