10 Aralık 2014

‘3.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ katılım duyurusu

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ‘3.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ kongre katılım duyurusu yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.10.0.THG.0.07.00.03/42068 13/10/2011

Konu: Kongre Katılımı

 

…………………… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

“Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temasıyla 24-26 Kasım 2011 tarihleri arasında Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan “3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nde, teşhis ve tedavide hasta güvenliği, kalitede yeni dönem ve hastane hizmet kalite standartları, Performans’ta yeni kavram ve uygulamalar, HKS uygulamaları, tıbbi hataların bildirimi ve güvenlik raporlama sistemi, enfeksiyon kontrolü ve önlenmesinde sterilizasyon süreci, ölçüm kültürü ve indikatör yönetimi ve çalışan güvenliği konularında güncel gelişmeler, uluslararası tecrübeler ve yerel uygulamalar çerçevesinde ele alınarak geniş katılımlı bir platformda tartışılması amaçlanmaktadır. Konunun uzmanlarından oluşacak bir danışma ve bilim kurulu gözetiminde bilimsel çalışmaların paylaşımı sağlanarak Bakanlığımızın performans, kalite ve hasta güvenliği politikalarına ışık tutacak sonuçların alınmasının hedeflendiği “3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” düzenlenecektir. Kongre hakkında detaylı bilgiye http://www.performanskalitekongresi2011.org adresinden ulaşılmaktadır.

 

Sağlık hizmetlerinde aksamaya mahal verilmemesi ve bu çerçevede personel görevlendirilmesine

azami riayet edilmesi kaydıyla, 24-26 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara İlinde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu kongreye ilinizden katılacak personel sayısı kontenjanları ve personel nitelikleri hakkında alınan Makam Onayı ve eki liste ilişikte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Hasan GÜLER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

Ek:

Makam Onayı (1 sayfa)

Taşra Teşkilatı Katılımcı Listesi (1 Sayfa)

Bilgi Notu (1 sayfa)

 

Dağıtım:

81 İl Valiliği

 

Makam Onayı için tıklayınız.

Kontenjan Tablosu için tıklayınız.

Bilgi Notu için tıklayınız.