10 Aralık 2014

3 aylık azami stok miktarının üzerinde ilaç ve tıbbi malzeme bulunduran kurumlar

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “3 aylık azami stok miktarının üzerinde ilaç ve tıbbi malzeme bulunduran kurumlar” konulu yazı yayımlanmıştır;

 

İl Sağlık Müdürlüğü İl Stok Koordinasyon Birimlerinin Dikkatine!

Kurumlarımızın bir kısmının mevcut ilaç ve tıbbi malzeme stok seviyelerinin 3 aylık azami stok miktarının üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

İllerdeki kurumların stok seviyeleri yazı ekinde illerimize gönderilmiştir. Mevcut yüksek stok seviyelerinin azami seviyelere çekilmesi ve takiplerinin il stok koordinasyon birimleri tarafından düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan yazı aşağıdadır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı  : B.10.0.SGB.0.74.00.02/809.99/8743              15.08.2011

Konu : Azami Stok Uygulaması

 

 

……………. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

Döner Sermayeli Kurumlarımızın kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak için 2011/29 sayılı genelge ile kurumlarımızın bulundurabilecekleri azami stok miktarının 3 (üç) aylık olması gerektiği ve 5 (beş) ayın üzerinde bulunan stokların ise ihtiyacı olan diğer kurumlara devrinin zorunlu olduğu belirtilmiş idi.

 

Başkanlığımızca yapılan incelemeler sonucunda bazı kurumlarımızın azami stok uygulamasına riayet etmedikleri özellikle ilaç ve tıbbi sarf kalemlerinde 3(üç) ayın üzerinde stok bulundurdukları tespit edilmiştir.

 

Bu çalışmalar kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerimize kendilerine bağlı kurumlarımızın stok bilgileri ekli liste ile gönderilmiştir. Listelerde yer alan kurumlardan azami stoğun üzerinde ilaç ve tıbbi sarf malzemesi bulunduranların tarafınızca incelenmesi, durumun sebebini oluşturan faktörlerin rapor halinde aşağıda iletişim bilgilerinde yer alan mail adresine bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

İl stok koordinasyon birimlerinin bu değerlendirmeleri her ay yaparak ilde bulunan kurumların azami stok miktarlarına uygun hareket etmelerini sağlamaları hususunda;

 

           Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Hakan AKSU

Bakan a.

Başkan Yardımcısı

 

 

DAĞITIM

81 İl Valiliği

 

EK: İl dahilindeki kurumların stok düzeylerini gösterir liste

 

Not: Geri bildirimler resmi yazışma yoluyla değil sadece e- posta ile yapılacaktır.