27 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

27 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

28 Nisan 2016 0 Yazar: admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLKE KARARI

—  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 07/04/2016 Tarihli ve 562 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/9704 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/7625 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/8074 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/8846 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/9355 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png