26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

27 Ekim 2016 0 Yazar: admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9385    6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

—   Avrupa Birliği ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

—   Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

—   Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—   Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/45)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/47)

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2016 Tarihli ve 6541 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/10459 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/798 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/870 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/4077 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/5097 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png