10 Aralık 2014

209 sayılı Kanunun geçici 6. maddesine göre yapılacak terkinlere ilişkin duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 209 sayılı Kanunun geçici 6. maddesinin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller uyarınca yapılacak terkinlere ilişkin duyuru yayımlanmıştır;

 

ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere 209 Sayılı Kanunun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin Borç Tutarının Tespiti başlıklı 6’ncı maddesinde;

“Bu Esas ve Usullere göre tahsil ve/veya terkin edilecek tutarlar sağlık kurum ve kuruluşu döner sermaye muhasebe birimlerinin kayıtları esas alınmak suretiyle tespit edilir.

Muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemiş olanlar öncelikle muhasebe kayıtlarına alınır.”

Hükümlerine yer verilmiştir.

Ancak, Bakanlığımızca yapılan incelemeler neticesinde; Döner Sermaye Bütçe Uygulaması Sistemine girilen veriler ile Tekdüzen Muhasebe Sistemine girilen veriler arasında çok büyük farkların olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu farkların ise muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmeden terkin edilen tedavi bedellerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemiş bulunan terkinlerin ivedi olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Ahmet KORKUT
Daire Başkanı