2017 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Tercih ve Atama Duyurusu

2017 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Tercih ve Atama Duyurusu

19 Temmuz 2017 0 Yazar: admin

 

T.C.                                         

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI     

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı                

 

 

06.07.2017

2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI  TERCİH VE ATAMA DUYURUSU

 

Kurumumuz boş Şef kadroları için 21/01/2017 tarihinde yazılısı 03-21/04/2017 ile

24/04/2017-05/05/2017 tarihleri arasında sözlüsü yapılan Görevde Yükselme Sınav sonuçları

2 0 /06/2016 tarihli ve 9 sayılı Sınav Kurulu kararı ile kesinleşmiş olup, atama yapılacak kadrolar ektedir.

Sınavı asıl sıradan kazanan adayların tercih ve atama işlemleri SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

1-      Atamalar, elektronik ortamda tercih alınmak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. 2-    

Tercihler, 06-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Kurumumuz intranet sayfasında yer alan

(http://personel.sgk.intra/personelintra) adresinden görevde yükselme atama başvurusu modülü kullanılarak yapılacaktır.

  1. Adaylar 20 tercih yapabilecek, tercihlerine yerleşememesi durumunda Kurumca belirlenecek yere atanmayı kabul edip-etmediğine dair bölümü mutlaka işaretleyecektir.  Tercihlerine yerleşemeyip Kurumca yerleştirmeyi kabul ediyorum şıkkını işaretleyen adayın atanacağı yer Kurumca belirlenecek, tercihi dışında atanmayı kabul etmeyen adayın tercihlerine yerleşememesi halinde atanma hakkı bitecektir.
  2. Başarılı  olan  tüm  personelin  tercihte  bulunması  gerekmekte  olup  atama  modülü dışında yapılan tercihler dikkate alınmayacaktır.
  3. Başvuru  bitim  tarihinden  sonra  başvuru  modülü  kullanıma  kapatılacağından  yeni müracaat veya tercihlerde değişiklik yapılmayacaktır.
  4. Başvuruda bulunanlar, başvuru formunun dökümünü alarak ıslak imzalayacak ve başvuru bitim tarihinden önce kadro birimlerine teslim edecekler, talepler iz dosyalarında muhafaza edilecek ayrıca Başkanlığımıza gönderilmeyecektir.
  5. Adaylar, başvurularının birimlerince onaylanıp onaylanmadığını intranet adresinden takip edeceklerdir. Başvuru yapmayan ve başvurusu onaylanmayan personelin ataması yapılmayacaktır.

BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

  1. Birimlerinde görev yapan personelin (izinli, raporlu vs.) süresi içerisinde müracaatlarını yapabilmeleri için bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
  2. Başvuru  süresi  içerisinde  aksamalara  meydan  verilmemesi  için  gerekli  önlemler alınacaktır.
  3. Başvurular son müracaat tarihinden önce birim yetkilisi tarafından kontrol edilerek elektronik sistemde onaylanacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

EKLER:

Kadro Listesi

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat 

Telefon No: 0312 207 87 77-8410-8299